Institiut Ruđer Bošković bogatiji za NOVA ČETIRI BRILJANTNA MLADA ISTRAŽIVAČA (FOTO)

Photo: Marko Prpic/PIXSELL

Poseban naglasak bit će stavljen na usvajanje znanja u primjeni suvremenih tehnologija, poput laserske mikrokirurgije, optičkog inženjeringa, bioinformatičkih programa ili konfokalne mikroskopije, koje će mladi istraživači koristiti u istraživanju uloge pojedinih proteina i procesa u funkciji i dinamici citoskeleta.

Zahvaljujući europskom projektu vrijednom preko 1,5 milijuna kuna Institut Ruđer Bošković (IRB) zaposlio je četvero mladih istraživača koji će ukupno 15 mjeseci raditi na inovativnim i međunarodno relevantnim istraživanjima u staničnoj biologiji pod vodstvom vrhunskih mentora dr. sc. Ive Tolić i dr. sc. Igora Webera.

“Projekt ‘Interdisciplinarna istraživanja u staničnoj biologiji – INTERBIO’ omogućit će grupi od četiri mlada istraživača i poslije doktoranda, koji su do sad imali različita profesionalna iskustava, da steknu kompetitivna znanja u radu na kompleksnim interdisciplinarnim istraživanjima koja objedinjuju znanja iz stanične i molekularne biologije, molekularne genetike, teorijske fizike i biofizike”, objašnjava dr. Tolić.

Poseban naglasak bit će stavljen na usvajanje znanja u primjeni suvremenih tehnologija, poput laserske mikrokirurgije, optičkog inženjeringa, bioinformatičkih programa ili konfokalne mikroskopije, koje će mladi istraživači koristiti u istraživanju uloge pojedinih proteina i procesa u funkciji i dinamici citoskeleta. Naime, citoskelet odnosno stanični kostur sastoji se iz mreže proteinskih vlakana, a odgovoran je za kretanje i diobu stanica. Bez njega, stanice ne bi mogli rasti, razmnožavati se ili komunicirati.

Uz rad u laboratoriju, mladi istraživači stipendisti imat će priliku usavršavati se putem kraćih boravaka na uglednim istraživačkim institucijama u inozemstvu poput Medicinskog fakulteta u Hannoveru i Instituta Max Planck za fiziku kompleksnih sustava u Dresdenu, te sudjelovati na znanstvenim skupovima i radionicama, čime će se stvoriti preduvjeti za njihovo lakše uključivanje u buduće projekte u sklopu Europskog istraživačkog prostora.

IRB
IRB

“Osim što ćemo im ovim projektom omogućiti da radom na međunarodno relevantnim istraživanjima steknu kompetitivna znanja u bioznanostima, posebnu ćemo pažnju posvetiti i jačanju njihovih poduzetničkih i organizacijskih kompetencija sudjelovanjem na edukacijskim tečajevima o prijenosu znanja iz istraživačkih laboratorija u industriju, komercijalizaciji inovacija, te istraživačkom menadžmentu. Vjerujemo da ćemo na ovaj način dodatno doprinijeti njihovom pozicioniranju kao iznimno poželjnih kandidata na svjetskom tržištu rada”, zaključio je dr. Weber.

Projekt INTERBIO u stopostotnom iznosu od 1.599.950,00 kuna financira Europska unija i to u sklopu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala, a u okviru Europskog socijalnog fonda.

Komentari