Informatičke radionice za osobe s intelektualnim teškoćama: EVO GDJE IH MOŽETE POSJETITI

Cilj radionica je usvajanje osnovnih računalnih znanja i informatičkih vještina, kroz individualizirani pristup.

Informatičke radionice u sklopu projekta ”Proširenje usluga psihološke i pravne podrške i unapređenje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji kroz informatičke edukacije” održat će se u prostorijama Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama, Ilica 113, Zagreb, 14. i 15. prosinca 2015., 16.00 – 18.00h.

Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama krovna je nevladina, neprofitna mreža udruga, osnovana u Zagreb 1957. godine, koja obuhvaća 31 temeljnu udrugu članicu iz cijele Republike Hrvatske, a koje djeluju na općinskoj, gradskoj ili županijskoj razini.

U sklopu projekta „Proširenje usluga psihološke i pravne podrške i unapređenje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji kroz informatičke edukacije“ financiranog od Grada Zagreba, pozivamo vas na Informatičke radionice, namijenjene osobama s intelektualnim teškoćama i njihovim roditeljima/skrbnicima. Cilj radionica je usvajanje osnovnih računalnih znanja i informatičkih vještina, kroz individualizirani pristup.

Roditelji/skrbnici će imati priliku naučiti praktične vještine rada na računalu, kao što su osnove pretraživanja i sigurnost na internetu, korištenje e-maila, pisanje dokumenata i službenih dopisa u MS Wordu, dok je za osobe s intelektualnim teškoćama prilagođen program edukacija kroz interaktivne igre, crtanje, korištenje cd-a, virtualne šetnje gradovima i sl.

Komentari