IMA LI MJESTA ZA PANIKU? Doznajemo što se uvođenjem eura mijenja po pitanju osiguranja

Zamjena kune s eurom u mnogim građanima budi bojazan zbog niza pitanja; od brojnih poskupljenja usluga i dobara, pa do mijenjanja uvjeta štednje, polica životnog ili nekog drugog osiguranja i kredita. Činjenica koja ne olakšava ulazak eura na velika vrata građanima Hrvatske jest i postpandemijska inflacija i ratno stanje koje je zahvatilo Europu i koje, itekako utječe na financije.

Dobra je vijest u ovim nesigurnim i nestabilnim vremenima da se ne očekuje rast cijena polica životnih osiguranja. Da je tako, vjeruju financijski stručnjaci, a mi smo razgovarali s Mariom Šćekićem, voditeljem odjela financija i računovodstva Groupama osiguranja. Pojasnio nam je što se s uvođenjem eura mijenja na planu osiguranja.

Niz pozitivnih efekata

‘Uvođenje eura u Hrvatsku ima utjecaj na nekoliko aspekata poslovanja društava za osiguranje, gledano kratkoročno u planu osiguranja definitivno je naglasak na prilagodbi aplikativnih sustava i komunikaciji prema klijentima kao glavni fokus osiguratelja. U srednjem i dugoročnom horizontu ulazak Hrvatske u eurozonu ima niz pozitivnih efekata na poslovanje osiguratelja. To se posebno odnosi na značajno smanjenje valutnog rizika u poslovanju osiguratelja’,  pojašnjava Mario Šćekić i dodaje kako je valutni rizik bio značajno prisutan u poslovanja osiguratelja naročito u dijelu životnih osiguranja.

Smanjenje transakcijskih troškova u poslovanju s državama članicama eurozone također će pozitivno utjecati na poslovanje osiguratelja te omogućiti jednostavnije poslovne procese i jeftinije tokove kapitala prema članicama eurozone. Regulatorni zahtjevi koji se odnose na solventnost kod dijela osiguratelja zahtijevat će dodatne prilagodbe.

‘S obzirom na trenutni regulatorni okvir euro konverzije, Groupama osiguranje d.d. aktivno prati i primjenjuje projektni pristup s osobitom pažnjom na jasnoću i pravovremeno komuniciranje svih relevantnih izmijene za svoje klijente. Uz navedeno pripremamo i dodatne kapacitete u našim službama za komunikaciju s klijentom kako bi kvalitetno odgovorili na moguće upite naših klijenata’, dodaje Šćekić i naglašava kako nema prostora za dizanje panike.

‘Smatramo da mjesta za paniku nema, kako za osiguranike tako i osiguratelje. Groupama osiguranje se temeljito i pravovremeno priprema za zamjenu hrvatske kune novom valutom plaćanja euro. Naši klijenti nemaju razloga za zabrinutost budući da promjena u cijeni na ugovorenim policama neće biti niti prije niti nakon navedenog datuma, te će se ugovori o osiguranju i uvjeti po kojima su sklopljeni iskazivati prvo dvovalutno, a nakon propisanih datuma isključivo u novoj valuti euro. Također za police koje su već bile ugovorene u valuti euro, u budućnosti naplaćeni iznosi se više neće preračunavati po tečaju na svaki datum uplate ili isplate već će ovaj proces za klijenta biti jednostavniji jer će iznos premije osiguranja koja se plaća biti istovjetan ugovorenom iznosu u eurima’, tvrdi.

Mario Šćekić, voditelj odjela financija i računovodstva Groupama osiguranja

U cilju su jasne i razumljive komunikacije prema klijentima

‘Nakon 01.01.2023. godine za sve osiguranike koji su ugovorili svoje police osiguranja u hrvatskim kunama, nema drugih promjena osim promjene u iskazivanju osiguranih iznosa i premije osiguranja i u valuti euro, te će se uplaćeni i isplaćeni iznosi pri svakoj uplati i isplati evidentirati u novoj službenoj valuti plaćanja. U cilju jednostavne prilagodbe promjeni i obostranog razumijevanja odnosa osiguranja i klijenta, od početka rujna 2022. godine društva za osiguranje će komunicirati prema klijentima sve financijske veličine dvojno tj. iskazujući ugovorene iznose premije, osigurane svote u obje valute, i kunama i u eurima. U Groupama osiguranju intenzivno radimo na projektu uvođenja eura, procjenjujemo potrebne dorade i testiramo pripremljene dokumente, a u cilju jasne i razumljive
komunikacije prema našim klijentima’, kaže Šćekić.

Na pitanje hoće li osiguranici osjetiti ikakvu štetu troškove konverzije, voditelj odjela financija i računovodstva Groupama osiguranja ima dobre vijesti. ‘Groupama osiguranje poduzima sve aktivnosti u cilju optimalnog prelaska u eurozonu za društvo ali u konačnici i za klijente. Izgradnja novog glavnog aplikativnog sustava osiguranja, na kojem trenutno intenzivno radimo, pretpostavlja mogućnost fleksibilnog prelaska u eurozonu. Očekivano je da u kratkom roku društva za osiguranje imaju značajnije troškove prilagodbe novoj valuti, ali također da se isti ne preliju na klijente u kratkom ili srednjem roku’, dodatno je pojasnio Mario Šćekić.

Bitna je financijska pismenost građana

‘Tržište životnog osiguranja ovisi o nekoliko ključnih faktora, kao što su kupovna moć građana s njima u vezi BDP odnosno BDP per capita, a također značajno utječe i financijska pismenost građana, odnosno svijest građana o mogućnosti koje nudi osiguranje u svrhu financijske zaštite od nepredvidljivih događanja u budućnosti. Uvođenje eura svakako bi trebalo imati pozitivne efekte na gospodarski rast zemlje i na pojedinca. Neki od najbitnijih efekata su oblikovanje stabilnog okruženja za gospodarstvo u cjelini, veća konkurentnost usluga, efikasniji promet roba i kapitala te lakša usporedivost cijena u raznim državama.

Kako je gospodarski rast zemlje usko povezan s kupovnom moći građana tako da je za
očekivati i posljedični pozitivan utjecaj na tržište životnih osiguranja. Kompanije koje posluju na ovom području bi također trebale imati koristi kroz otklanjanje troškova vezanih na promjenu valute, manje transakcijske troškove i lakši pristup do potencijalnih novih kupaca’, dodaje Mario Šćekić.

Komentari