Hrvatski telekom otpisuje dugove građanima, a ovo su uvjeti koje morate ispuniti

FOTO: t.ht.hr

Hrvatski telekom najavio je da će, sukladno zakonu o otpisu dugova fizičkim osobama, slijediti odluku vlade te dijelu korisnika otpisati dugove.

Postoji i nekoliko uvjeta, a prvi i osnovni je da se otpis dugova provodi na temelju zahtjeva koji podnosi dužnik.

Objavu Hrvatskog telekoma prenosimo u cijelosti:

“Poštovani korisnici,

na osnovi čl. 10. st. 1. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (NN 62/2018.), Uprava Hrvatskog Telekoma d.d. donijela je odluku kojom se pridružila odluci Vlade RH o otpisu dugova fizičkim osobama.

Otpis dugova koje fizičke osobe imaju prema Hrvatskom Telekomu d.d.  provodi se isključivo temeljem zahtjeva korisnika – dužnika.

Rok od trideset dana

Pozivaju se korisnici – dužnici koji ispunjavaju uvjete za otpis duga da podnesu zahtjev za otpis duga u roku od 30 dana od dana objave ove odluke na webu Hrvatskog Telekoma d.d. Zahtjevi podneseni nakon isteka roka odbacit će se kao nepravodobni te se po tim zahtjevima neće odlučivati niti donositi odluka o otpisu duga.

Korisnik – dužnik podnosi Zahtjev u pisanom obliku na propisanom obrascu. Zahtjev se podnosi preporučenom poštom ili neposredno odvjetničkom uredu koji zastupa Hrvatski Telekom d.d. u konkretnom predmetu.

Otpis duga odobrava se korisnicima – dužnicima koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

– da se radi o dugu prema Hrvatskom Telekomu d.d. za koji se na dan 31. 12. 2017. provodila ovrha na novčanim sredstvima po računu korisnika – dužnika i koja se na dan ove objave još uvijek provodi,
– da se radi o dugu korisnika – dužnika čiji ukupan dug prema Hrvatskom Telekomu d.d. po osnovi glavnice i troškova ne premašuje iznos od 2.500,00 kn,
– da se radi o korisnicima – dužnicima koji su primatelji jedne od novčanih naknada iz sustava socijalne skrbi (zajamčena minimalna naknada, pomoć za uzdržavanje, osobna invalidnina).

Korisnik – dužnik koji je podnio zahtjev za otpis duga i koji ispunjava navedene uvjete bit će obaviješten od odvjetničkog ureda koji zastupa Hrvatski Telekom d.d. o donesenoj odluci o otpisu dospjelog duga bez odgađanja. Uz otpis duga s osnove glavnice i troškova, otpisuju se i pripadajuće zakonske zatezne kamate.

U nastavku se daju upute za realizaciju otpisa duga temeljem Odluke Hrvatskog Telekoma d.d.

Provjera visine duga i ispunjavanje kriterija za otpis duga

Korisnik – dužnik, koji je primatelj novčane pomoći iz sustava socijalne skrbi, provjerava ispunjava li kriterij visine duga s osnove glavnice i troška prema Hrvatskom Telekomu d.d. temeljem rješenja o ovrsi, odnosno sudske presude. Ukoliko nije siguran ispunjava li kriterij visine duga, poglavito ako se radi o više dugova, može to provjeriti  kod odvjetničkog ureda koji zastupa Hrvatski Telekom d.d. ili provjerom u poslovnicama  FINA-e.

Ukoliko korisnik – dužnik ne zna koji odvjetnički ured zastupa Hrvatski Telekom d.d., može to provjeriti pozivom na telefonski broj 0800 9000.

Priprema dokumentacije:

Nakon što je korisnik – dužnik utvrdio da ispunjava kriterije za otpis duga podnosi Zahtjev za otpis duga.

Potrebni dokumenti:

Obrazac zahtjeva za otpis duga može se pronaći na web stranicama HT-a ili u T-Centrima. Zahtjev za otpis duga korisnik – dužnik popunjava u skladu s uputama na zahtjevu i potpisuje ga. Ukoliko korisnik – dužnik ima više dugova u kojima HT zastupa više odvjetničkih ureda, popunjava se i potpisuje zahtjev za otpis duga po svakom dugu (odvjetničkom uredu) te se oba zahtjeva dostavljaju jednom odvjetničkom uredu.
Potvrdu o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, pomoć za uzdržavanje ili osobnu invalidninu korisnik – dužnik pribavlja u nadležnom Centru za socijalnu skrb te je u izvorniku prilaže uz popunjeni obrazac zahtjeva za otpis duga.

Dostava zahtjeva za otpis duga:

Korisnik – dužnik dostavlja dokumentaciju poštom na adresu ovlaštenog odvjetničkog ureda ili  neposredno  odvjetničkom uredu koji zastupa HT.

Obrada zahtjeva za otpis duga

Odluka o odobravanju otpisa duga donosi se na osnovi potpunog, popunjenog i potpisanog zahtjeva za otpis duga.

Ako korisnik – dužnik ispunjava kriterije za otpis duga, zahtjev za otpis duga će se  odobriti te će o istome korisnik – dužnik biti obaviješten bez odlaganja.

Ako je zahtjev za otpis duga podnesen nakon isteka roka isti se odbacuje kao nepravodoban, a ako korisnik – dužnik ne ispunjava kriterije za otpis, zahtjev za otpis duga će se odbiti”, objavio je Hrvatski telekom na svojim stranicama.

Komentari