HOĆE LI DRŽAVA POKAZATI ‘DOBRO SRCE’?: Ukoliko ne dođe do iznimke, preostali novac od humanitarne akcije ide u državni proračun!

Izvor: Facebook

Uplate i donacije u humanitarnoj akciji za Milu višestruko su premašile očekivanja i iznos potreban za troškove liječenja. Prikupljeno je, naime, više od 37 milijuna kuna.

Iz Zaklade Nora Šitum, koja je na molbu roditelja prijavila humanitarnu akciju za Milino liječenje pod nazivom “Svi za Milu”, zahvalili su svima u ime obitelji i Zaklade te izvijestili da će preostali novac uplatiti prema nalogu nadležnog Ministarstva na račun prve sljedeće humanitarne akcije ili više njih u Hrvatskoj, koja je odobrena za liječenje djece.

Ukoliko ne dođe do iznimke, pet milijuna kuna iz humanitarne akcije će pripasti državi budući da se radi o tako velikom iznosu.

”Razgovaramo s poreznim savjetnicima kako bi se pronašlo rješenje, sada nam je to prioritet. Želja nam je da se sve što ostane na računu što prije prebaci na Zakladu bez da se to oporezuje, tako da sredstva u potpunosti budu dostupna za liječenje neke buduće djece koja se nađu u sličnoj situaciji. Voljeli bismo da to bude povod da se nađe trajno zakonsko rješenje, da se ne plaća porez na novce prikupljene za liječenje djece.”, izjavio je Vladimir Rončević, Milin djed, za portal novac.hr.

Sukladno Zakonu o porezu na dohodak i pripadajućim pravilnicima, donacije za zdravstvene potrebe pa tako na primjer liječenje, operativne zahvate, lijekove ili slično, a koje nisu pokrivene osnovnim ili dopunskim zdravstvenim osiguranjem ne podliježu oporezivanju – ali samo do visine utrošenih sredstava za tu istaknutu namjenu. Ukoliko donirani novac nije u potpunosti utrošen za zdravstvene potrebe primatelja, odnosno ukoliko je skupljeni iznos viši od predviđenoga, taj neutrošeni dio smatrat će se oporezivim primitkom.

”Na višak prikupljenog novca potrebno je platiti porez kao na drugi dohodak, odnosno 10 posto od iznosa za mirovinsko osiguranje te na preostali iznos 24 posto poreza, objašnjava porezna stručnjakinja dr. Marija Zuber za spomenuti portal.

Kada govorimo o slučaju malene Mile – govori se o milijunima kuna koje bi trebale otići u državni proračun umjesto na liječenje nekog drugog djeteta!

Na žiroračunu Milina oca prikupljeno je više od 30 milijuna kuna, iznos znatno veći od onoga koji je potreban za njeno liječenje. Ostatak od 15-ak milijuna tretira se kao dohodak Milina oca i na njih bi, ugrubo, trebao platiti gotovo pet milijuna kuna doprinosa i poreza!

”Prema mojem mišljenju, porez se ne bi trebao platiti ako se novac preusmjeri za zdravstvene potrebe nekog drugog djeteta jer se tada ne bi mijenjala porezna namjena. No, to ne propisuju važeće zakonske odredbe i ovaj bi stav mogao postati pravovaljani samo ako takvu interpretaciju objavi Ministarstvo financija”, kaže dr. Zuber.

Dvogodišnja Mila Rončević sinoć poslije 22 sata po hrvatskom vremenu stigla je u Philadelphiju i provela je svoju prvu noć u bolnici gdje nastavlja liječenje. Put u SAD je podnijela dobro, stigla je razigrana i raspoložena. Dočekao ju je liječnički tim i odmah po dolasku počele su pretrage.

Na čelu liječničkog tima je dr. Richard Aplenc, stručnjak za rijedak oblik leukemije od kojeg Mila boluje.

Milin otac je za HRT je rekao kako je jedna faza za njih završena, a pred njima je faza prave borbe.

“Mila je jako dobro, vesela je i dobre volje. I dalje je drži vjera i ljubav hrvatskog naroda koji se i ovdje javlja u velikom broju. Ljudi nas prepoznaju i zaustavljaju na ulici”, kazao je Marin Rončević.

“Učinjen je nevjerojatan napor kako bi Mila i njezini roditelji stigli ovdje i kako bi počeo proces liječenja koji ona očajnički treba. Mnogo me Hrvata kontaktiralo kako bi se uključili i pomogli. Reakcija Hrvata diljem svijeta je zadivljujuća”, izjavio je predsjednik Nacionalne federacije američkih Hrvata Steve Rukavina.

 

 

Komentari