HEP TOPLINARSTVO OBJASNILO ZBRKU: Neki kvartovi nisu dobili račune za svibanj, na onom za lipanj stoji im dug, evo kako ćemo plaćati, ali i na kom je krivica

Pixabay

Da za svibanj nisu dobili račune za HEP Toplinarstvo, građani određenih kvartova isticali su na kvartovskim grupama te su se tako dijelile i informacije o tome što se preporuča napraviti. Bilo je tu kontaktiranja Toplinarstva, ali i djelovanje putem predstavnika stanara. Ovaj mjesec pak većina je dobila račune za lipanj.

Na njemu pak stoji i stanje duga pa smo provjerili s Toplinarstvom što bi i kako trebali platiti, ali i kako je došlo do prethodne pogreške. Njihov odgovor prenosimo u cijelosti:

HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. uredno ispostavlja račune i dostavlja ih Hrvatskoj pošti d.d. koja, prema Pravilniku o općim uvjetima za obavljanje poštanskih usluga, kao davatelj poštanskih usluga ima obavezu poštanske pošiljke za primatelje na području istog grada uručiti u roku od tri dana. Računi za toplinsku energiju za obračunsko razdoblje za svibanj 2021. su uredno ispostavljeni Hrvatskoj pošti d.d.

Budući da naši krajnji kupci nisu zaprimili predmetne račune od Hrvatske pošte d.d. zatražili smo očitovanje vezano za ne dostavu računa i hitno rješavanje nastalog problema, međutim do danas nismo dobili službeno očitovanje.

Zbog velikog broja zaprimljenih prigovora naših krajnjih kupaca na dostavu računa za 05./2021. krajnjim kupcima nećemo obračunati zakonsku zateznu kamatu na zakašnjelo plaćanje računa za 05./2021., ukoliko isti bude podmiren do 31.7.2021. Krajnji kupci koji nisu zaprimili račun za svibanj 2021. mogu zahtjev za prijepis računa dostaviti na e-mail [email protected] ili putem besplatnog potrošačkog telefona na broj 0800 1003. Također, ukoliko više krajnjih kupaca nije zaprimilo račun za isporučenu toplinsku energiju, ovlašteni predstavnik suvlasnika stambene zgrade može zatražiti dostavu prijepisa računa za predmetnu zgradu.

Krajnjim kupcima koji su zatražili prijepis računa ispostavili smo traženi prijepis koji je identičan prvotno ispostavljenom računu i nije bilo razlika u iznosu računa.

Napominjemo da je na svakom računu za toplinsku energiju navedena napomena o stanju neutuženog duga, temeljem koje krajnje kupce obavještavamo o njihovim obavezama podmirenja troškova za isporučenu toplinsku energiju kako ne bi došlo do utuženja i obveze podmirenja sudskih troškova, kao i troškova zateznih kamata. Slijedom navedenog, krajnjim kupcima koji nisu podmirili račun za 05/2021. na računu za 06/2021. pod predmetnom napomenom iskazan je dug po računu za svibanj 2021.“, zaključili su.

Komentari