GRADSKI HSLS PROZVAO GRADONAČELNIKA: ‘Ovakav odvoz otpada ugrožava zdravlje, devastira prostor i stvara divlje deponije’

Gradski HSLS oglasio se o smanjivanju broja odvoza otpada.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Kada je početkom kolovoza na snagu stupio novi režim odvoza komunalnog otpada, dva puta tjedno, u sve više zagrebačkih četvrti javlja se problem odbačenog otpada oko postavljenih kontejnera i u okoliš.

HSLS pozdravlja ideju o odvojenom prikupljanju otpada, ali smatra neprihvatljivim način na koji se to pokušava provesti, na uštrb narušavanja kvalitete prostora i moguće ugroze zdravlja gradana.

>>> ODVOZ OTPADA: Došli niži računi, a pretrpane kante i kontejneri većini građana zadaju glavobolje

 

HSLS smatra kako na cijelom gradskom području prvo treba osigurati potrebnu infrastrukturu za odvojeno prikupljanje otpada u vidu zelenih otoka i posebnih sabirnih mjesta te zamjeniti postojeći klasični način prikupljanja otpada sustavom „od vrata do vata”.Tek tada će građani biti u mogućnosti odvojeno prikupljati otpad, a komunalno društvo Čistoća postupno i proporcionalno odvojenom prikupljanju, smanjivati učestalost odvoza ostatnog otpada.

HSLS smatra kako je nedopustivo kašnjenje Grad Zagreb u uvođenju cjelovitog sustava gopodarenja otpadom baziranog na reciklaži i ponovnoj upotrebi korisnog otpada kao sekundarne sirovine. Po tom pitanju zauzima samo začelje medu glavnim gradovima zemalja članica EU i krajnje je vrijeme da se izradi novi Planu gospodarenja otpadom baziran na hijerarhiji postupanja s otpadom i u skladu s novim ekonomskim modelom kružne ekonomije.

>>NOVI NAČIN ODVOZA OTPADA ZGROZIO GRAĐANE: ‘Radije ću platiti par kuna više nego se gušiti u smeću’ (FOTO)

“Građanima treba ponuditi manju cijenu ako odvajaju otpad”

Kako red prvenstva gospodarenja s otpadom podrazumijeva sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje i reciklažu, HSLS smatra da se mora žurno mijenjati i sustav naplate prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada. Novim sustavom naplate treba stimulirati one građane koji odvojeno prikupljaju otpad manjom cijenom usluge na način da se naplata obavlja prema stvarnim količinama preuzetog miješanog otpada.

HSLS poziva gradonačelnika i gradske službe da čim prije omoguće navedene pretpostavke odvojenog prikupljanja otpada i pravednu naplate po količinama, a do tada da osiguraju odvoz otpada na onim mjestima na kojima se isti gomila zbog redukcije broja odvoza. Smatramo da će gradonačelnik na taj način umanjiti sumnju u svoju odluku o smanjivanju broja odvoza kao populističku i predizbornu mjeru koja zbog postojećeg stanja ne može dati željene rezultate.

Nažalost, ova mjera je polučila upravo suprotan efekt kao što je povećanja rizika od pojave neugodnih mirisa, mogućih zaraznih bolesti, devastacije prostora, nastajanja divljih odlagališta, odbacivanja otpada u okoliš i sl.”

GO HSLS Grada Zagreba

>>> GRAD SMEĆA: Novi raspored odvoza otpada i dalje stvara probleme (FOTO)

 

Komentari