Građani traže drvored za Kranjčevićevu

Ivančica Maček

Stabla u gradu su od izuzetne važnosti.

Platforma 1POSTOZAGRAD zatražila je da sa za ovu godinu najavljenom obnovom zagrebačke Kranjčevićeve ulice, ta ulica dobije i drvored.

Kranjčevićeva ulica ima profil koji omogućava prostor za drvored, a predloženo je da on bude sa sjeverne strane ulice.

Stabla u gradu su od izuzetne važnosti: ona stvaraju ugodnije ambijente, doprinose bioraznolikosti, pročišćuju zrak, reguliraju temperaturu i vlažnost, smanjuju zagađenje bukom (koje se direktno veže uz npr. srčana oboljenja), reduciraju prašinu (koja se direktno veže uz npr. respiratorne probleme) i radijaciju te ljeti stvaraju hlad.


Incijativu platforme 1POSTOZAGRAD može se vidjeti ovdje: http://1postozagrad.tumblr.com/post/157903190319/foto-ivan%C4%8Dica-ma%C4%8Dek1postozagrad-drvored-za

1POSTOZAGRAD je volonterska platforma usmjerena na poboljšanja grada i javna dobra.

 

Komentari