‘Građani plaćaju prireze i poreze te razne druge doprinose, stoga imaju pravo znati na što se planira trošiti novac’

FOTO: Organizatori prosvjeda

Dana 15. veljače 2018. godine održana je 10. sjednica MO Siget na kojoj je dnevnim redom bilo predviđeno donošenja tj. prihvaćanje Financijskog plana i Plana komunalnih aktivnosti na prijedlog VGČ Novi Zagreb-zapad.

Većina vijećnika je izglasala da se te točke Dnevnog reda prebace na novu Sjednicu zakazanu za tjedan dana, kako bi mogli proučiti materijal kojeg su dobili tri sata prije Sjednice.

“Zbog sumnje u transparentnost samog Fin plana i Plana komunalnih aktivnosti Predsjednik VGČ Novi Zagreb-zapad Jadranko Baturić upozorio nas je kako odugovlačenje oko prihvaćanja Fin.plana i Plana komunalnih aktivnosti sve stopira, sve kom. radnje se obustavljaju i ono “nekim vijećnicima očito najvažnije “, nema naknade!?

Isto tako nam se nameće da ako se protivimo donošenju predloženog Plana, onda smo protiv Projekta dogradnje vrtića u Sigetu što, dakako, nije istina. Smatram da se prilikom donošenja programa prioriteta za 2018. godinu treba voditi briga da zahvati budu ravnomjerno raspodijeljeni za sve Mjesne odbore. Iznos dodijeljen MO Siget u usporedbi s MO-ima na rubnim dijelovima Gradske četvrti nije dostatan, s obzirom na to da je Siget gusto naseljen i da se na njegovom području nalaze: Avenuemall, Dom zdravlja Centar, Crkva Sv.Križa, Općinski i Prekršajni sud, Zgrada mjesne samouprave te dva veća noćna kluba.

Svakodnevno te objekte posjećuje veliki broj građana iz drugih dijelova Grada te se naši kolnici i nogostupi brže troše jer Sigetom dnevno procirkulira veći broj automobila i ljudi od broja stanovnika samog naselja. Stoga nam je najveći problem prometna regulacija u koju bi se trebalo uložiti što prije, slabi smo s oglasnim pločama i kantama za smeće.


S obzirom na to da građani plaćaju prireze i poreze te razne druge doprinose, imaju pravo znati na što se planira trošiti novac te tražimo da se stavke u Fin.planu i Planu komunalnih aktivnosti detaljnije prikažu i naravno tražiti ćemo kontrolu načina provođenja svih aktivnosti u suradnji s građanima”, ističe Gordana Pasanec, vijećnica MO Siget.

Komentari

loading...