Grad planira izgradnju biciklističke staze duge 120 kilometara koja će povezivati Zagreb sa Slovenijom

. Foto: Marko Todorov / CROPIX

Grad Zagreb je objavio kako je u tijeku javno savjetovanje s gospodarskim subjektima za radove na izgradnji i opremanju pilot dijela biciklističke staze Greenway.

Projektom „GREENWAY“ – državna glavna biciklistička ruta br. 2 planira se izgraditi biciklistička prometnica koja prati tok rijeke Save od granice sa Slovenijom do Lijevog Dubrovčaka ukupne duljine 121,6 km.

Izgradnja prometnice podrazumijeva i dodatnu opremu koja uključuje rasvjetu, punjače za e-bicikle (pedelece), odmorišta, parkirališta, info oznake i brojače prometa. Planira se i uređenje prilaza mostovima kao i uređenje prilaza i spojeva na postojeću biciklističku i cestovnu infrastrukturu.

Cilj projekta „GREENWAY“ je promicanje održive urbane i regionalne mobilnosti, podizanje sigurnosti prometa te osiguravanje bolje povezanosti biciklističkih prometnica na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Osim toga projektom se promiču lokalne prirodne ljepote, ruralni razvoj, aktivni turizam, zdravi životni stil te povezivanje ljudi. Procijenjena vrijednost projekta prema studiji izvodljivosti je 122.931.861,20 kuna.


Foto: Grad Zagreb

Lokacija odnosno područje zahvata na kojem je predviđena izgradnja biciklističke staze nalazi se uz rijeku Savu – od granice sa Slovenijom do Lijevog Dubrovčaka. Planirana staza prolazi područjem Grada Zagreba i Zagrebačke županije na način da staza započinje i završava u Zagrebačkoj županiji dok joj središnji dio prolazi Gradom Zagrebom.

Godine 2015. izrađena je Studija izvodljivosti kojom se dokazala izvodljivost odnosno održivost projekta. Ukupna vrijednost Studije je 169.755,99 kuna, dok je Europska unija sufinancirala 144.292,59 kuna. Nakon izrade studije održano je Savjetovanje sa javnošću te su prikupljena mišljenja i komentari za Studiju izvodljivosti.

Projekt je u 2017. ušao u drugu fazu te je trenutno u procesu izrade tehničke dokumentacije – glavnog i izvedbenog projekta.

U tijeku je javno savjetovanje s gospodarskim subjektima, a nakon izrade tehničke dokumentacije, u trećoj će fazi početi će izgradnja biciklističke prometnice GREENWAY.

Donosimo popis ruta savršenih za pripremne treninge prije velike biciklijade na Jarunu!

Komentari