Grad izdao kvote: Evo koliko će ljudi Bandić zaposliti ove godine

Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Grad je izdao Plan prijma u službu na neodređeno vrijeme za 2020. godinu, prema kojemu u Gradskoj upravi planiraju zaposliti 97 novih ljudi, piše Jutarnji list.

Inače, riječ je redovnom planu koji se objavljuje početkom svake godine, i kojim se predviđa optimalni priljev novih djelatnika u gradske službe. Godinu dana ranije u tom je Planu stajalo da u Gradskoj upravi nedostaje 89 djelatnika, a godinu prije toga je, pak, bilo riječ o 121 radniku. U oba slučaja, kažu nam iz Grada, planirani broj ljudi je realiziran, odnosno našli su ljude koji su voljni raditi te kršne službeničke poslove.

Neki građanin bi se možda pitao zašto Grad zapošljava nove ljude, kad im je Državni ured za reviziju napomenuo kako moraju štedjeti, s obzirom na to da imaju manjak u proračunu veći od milijardu kuna, no iz Grada su objasnili zašto.

“Radi se prije svega o potrebama popune radnih mjesta koja su ostala nepopunjena zbog umirovljenja službenika i namještenika, kao i prestanka radnog odnosa po drugim osnovama. U takvim slučajevima, prijam u službu novih službenika i namještenika provodi se tek nakon što se radno mjesto ne može popuniti premještajem postojećih službenika”, kažu iz Grada.

Navode i kako u tu kvotu treba uključiti i vježbenike koji su položili državni stručni ispit te zalaganjem pokazali da zaslužuju ostati za stalno.


Vlado Korbar, predsjednik sindikata Gradske uprave dodao je da se prilikom stvaranja procjene ne uzimaju u obzir ljudi kojima je prestao važiti ugovor o djelu te da se Plan prijma može i tijekom godine mijenjati, ovisno o potrebama službe.

Uz to, napominje kako Plan donosi gradonačelnik te da sindikat ne može utjecati na traženu brojku novih radnika, kao ni na zapošljavanje. Oni mogu poslati pritužbu ako dobiju žalbu da se u nekom slučaju zapošljavanja radilo o pogodovanju, no Korbar kaže kako dosad još nisu slali takve vrste pritužbi.

Što se tiče ovog novog Plana prijma, on pokazuje da trenutačno ugovor za stalno ima 2809 djelatnika Gradske uprave. Što se tiče tih novih ljudi koji trebaju doći za stalno, najviše ih je potrebno upravo u Uredu gradonačelnika, koji vodi pročelnik Miro Laco. U tom uredu sada ih ima 302, i prema Planu, k njima treba doći 11 ljudi – 8 s visokom stručnom spremom, dvoje sa srednjom školom, i jedna osoba s nižom stručnom spremom.

Među tim ljudima traži se pročelnik, stručni savjetnik za medije, dva viša stručna suradnika za protokol, jedan viši stručni suradnik novinar te viši stručni suradnik za pravne poslove, kao i dva viša stručna suradnika za podršku pripremi i provedbi projekata Grada Zagreba. To su samo ovi s visokom stručnom spremom, tako da će u Ured gradonačelnika doći i računovodstveni referent i tehničar za održavanje kvalitete usluga, kao i jedna spremačica.

Iz ove brojke 97, kažu neki, mogu se saznati odgovori koji kriju tajnu novog mandata, no ne bi bilo u redu da u ovom nabrajanju otvorenih pozicija u Gradskoj upravi zaboravimo spomenuti još jedan gradski izvor zapošljavanja.

Riječ je, dakako, o Zagrebačkom holdingu. Na službenoj stranici pod kategorijom “Karijere” stoji da im je baš sada potreban šef smjene održavanja u Čistoći, kao i autolakirer, limar, pa i glavni skladištar. Tko, pak, ne želi u tu podružnicu, može biti referent prodaje u Gradskim grobljima, i to bez ikakva uvjetnog roka, odmah se dobije ugovor za stalno. Čak nije ni potrebno ranije radno iskustvo, samo visoka stručna sprema.

Oni koji se nisu pronašli u ovim natječajima, ne trebaju očajavati. Ima još posla. Vodoopskrba i odvodnja traži savjetnika za ekonomsko-financijske poslove i marketing, i to za stalno, s koeficijentom 3,0. Ujedno, na Autobusnom kolodvoru je potreban samostalni viši referent za prometne redove, cijene obračuna, peronizacije i parkiranja, koji će također raditi za koeficijent 3,0. Ako niste sigurni što bi taj viši referent trebao raditi, ne brinite jer to nije jedini posao na Autobusnom kolodvoru. Naime, ta ustanova traži i dva prodavača putnih karata, iako, nažalost, oba su posla na godinu dana.

Komentari

loading...
-->