Godišnji servis unutarnjih gradskih bazena

sportskiobjekti.hr

Na objektima PJ Bazeni i ove godine se vrše redoviti servisni radovi propisani „Pravilnikom o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda“ NN 79/2007, 113/08 i 43/09. Riječ je o servisima unutarnjih bazena dok su vanjski bazeni i dalje na raspolaganju svim korisnicima,  a prilikom slaganja rasporeda servisa bazena vodilo se računa o tome da korisnici ne budu zakinuti te će u vrijeme radova na nekom bazenu ostali bazeni biti otvoreni za korisnike.

Na objektima PJ Bazeni vrše se servisni radovi kako slijedi:

  • SRC Šalata – radovi su počeli odmah nakon završetka klizališne sezone, a bazen je otvoren 28.05.2018.
  • Bazen Iver – 05.08. – 19.08
  • Bazeni Utrina – 20.08. – 02.09.
  • Sportski park Mladost – 06.08. – 31.08
  • BK Svetice –  30.07 – 20.08.
  • Zimsko plivalište Mladost – 01.08. – 16.08.
  • Bazen Jelkovec -16.07. – 30.07.

Spomenutim pravilnikom utvrđen opis radova koji se moraju odvijati na bazenskim kupalištima pa tako članak 11. navodi: „Bazenskom kupalištu koje radi cijelu godinu, potrebno je jednom godišnje cijeli protočni sustav, uključujući i bazene, potpuno isprazniti, očistiti, isprati, napuniti i hiperklorirati u trajanju od dva sata. Jednak postupak prije početka rada potrebno je provesti i sa bazenskim kupalištem koje ne radi cijelu godinu (u daljnjem tekstu: sezonska kupališta). Filtar bazenskih kupališta koja rade cijelu godinu potrebno je isprati najmanje jednom tjedno ili češće, sukladno naputku proizvođača, a sezonskih bazenskih kupališta na isti način samo u vrijeme rada.“

Uz navedene zahtjeve iz Pravilnika odvijaju se sljedeći radovi:


– U vrijeme odvijanja servisa bazenskih kupališta vrši se i generalno čišćenje popratnih prostorija (tuševi, svlačionice, toaleti, nogoperi) na način da se nakon čišćenja dezinficiraju (hiperkloriraju) stijenke prostorija tuševa, sanitarni prostori, nogoperi i oplošje bazena.

– U isto vrijeme vrši se servis sustava za kloriranje vode, sustav za korekciju vrijednosti pH bazenske vode i redox potencijala

– Na filterima bazena također se vrši generalni servis sa zamjenom dotrajalih dijelova te hiperkloriranje cijelog sustava u strojarnici.

Kompenzacijski šahtovi bazena također se prazne, čiste mehanički i kemijski te nakon toga hiperkloriraju.

Uz dio obveznih radova prema Pravilniku, u vrijeme servisa kupališta odvijaju se godišnji servisi rasvjete bazena, eventualni građevinski popravci, soboslikarski radovi i sl.

Komentari

loading...
-->