GODINA INOVACIJA: Veliki planovi na Sveučilištu, evo što će se sve napraviti za naše istaknute znanstvenike

Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj je siječanjskoj sjednici donio odluku kojom je 2021. proglašena Godinom inovacija na Sveučilištu u Zagrebu, priopćeno je u utorak sa zagrebačkog Sveučilišta.

Na zagrebačkom Sveučilištu tijekom godine organizirat će se niz aktivnosti kako bi se šira javnost upoznala s djelovanjem vrhunskih istraživača te ulogom i važnošću inovacija, znanosti i tehnologije za društvo, ističe se u priopćenjui.

Među ostalim, tijekom 2021. planira se osnivanje Znanstveno-tehnologijskoga parka Sveučilišta u Zagrebu u kampusu Borongaju, izrada Kataloga inovacija i patenata Sveučilišta te svečana dodjela posebnih priznanja i nagrada za sveučilišnu inovaciju godine, inovatora godine i najuspješniji transfer tehnologije.

Sveučilišna tijela radit će i na uspostavljanju institucijskoga regulatornoga okvira za upravljanje intelektualnim vlasništvom i aktivnostima transfera znanja i tehnologije, te na dodatnim uputama za sastavnice Sveučilišta vezanima za inovacije i transfer tehnologije, koje bi pridonijele boljim rezultatima rangiranja na globalnim rang-listama najuspješnijih sveučilišta, navela je glasnogovornica zagrebačkog Sveučilišta dr. Tamara Dagen.

Također, važan dio aktivnosti odnosit će se na popularizaciju i promicanje inovacija i transfera tehnologije u javnosti i medijima.

Sve aktivnosti koordinirat će Sveučilišno povjerenstvo za inovacije i transfer tehnologije, koje je rektoru i Senatu predložilo da 2021. bude proglašena Godinom inovacija na Sveučilištu u Zagrebu.

Uz prorektora za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije dr. Miljenka Šimpragu, koordinator Povjerenstva je dr. Tomislav Josip Mlinarić, dekan zagrebačkog Fakulteta prometnih znanosti.

Sa zagrebačkog Sveučilišta poručuju kako su obrazovanje, znanost, inovacije i transfer znanja i tehnologije, razvojni prioriteti, koji jedini mogu donijeti dugoročni gospodarski napredak i društvenu stabilnost Hrvatskoj.

“Sveučilište u Zagrebu nastoji u svakom pogledu podupirati istraživački rad i inovacijsku djelatnost, a vrijedan i uporan rad međunarodno je prepoznat i priznat, što je vidljivo i stalnim napredovanjem u usporedbi s najboljim svjetskim sveučilištima”, istaknula je glasnogovornica Dagen.

Aktivnosti istraživača zagrebačkog Sveučilišta čine gotovo 70 posto hrvatske znanosti i inovacijskoga potencijala, a Sveučilište je partner hrvatskom gospodarstvu i ekspertna infrastruktura u izvanrednim situacijama, što su pokazali posljednji izazovi – niz potresa te pandemija Covida-19, dodala je.


Komentari