Filozofski ima novog dekana! Evo koga je danas na tu dužnost imenovao rektor Boras

FOTO: Bruno Konjevic/ CROPIX

Filozofski fakultet ima novog dekana, a to je prof. dr. sc. Miljenko Jurković kojeg je rektor Damir Boras, temeljem suglasnosti Senata, imenovao na navedenu dužnost. Odluka je donesena na sjednici Sveučilišta u Zagrebu koja se održala u utorak, 16. veljače.

Od ukupno 70 članova Senata, glasovanju je pristupilo njih 66, a za rektorov prijedlog glasovalo je 50 članova Senata, protiv toga prijedloga bilo je sedam članova, a suzdržano je bilo devet članova Senata.

Za obnašatelje dužnosti prodekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog o. d. dekana Miljenka Jurkovića, a najdulje do sljedeće sjednice Senata kada će obnašatelj dužnosti dekana predložiti cjelovito rješenje svoga tima, imenovani su pak – izv. prof. dr. sc. Krešimir Pavlina za obnašatelja dužnosti prodekana za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović za obnašatelja dužnosti prodekana za organizaciju i razvoj i doc. dr. sc. Naida Mihal Brandl za obnašateljicu dužnosti prodekanice za znanost i međunarodnu suradnju.

Sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu počela je u podne, a kako je to slučaj u posljednjih nešto više od godinu dana, članovi Senata izjašnjavaju se o točkama dnevnog reda sjednice e-mailom. Također, zbog takva načina održavanja sjednica, koji je u javnosti kritiziran, na sjednicama Senata članovi ne raspravljaju o točkama dnevnog reda.

Sjednica Senata održana je u skladu s preporukama Sveučilišnoga savjeta koji je na sjednici 12. veljače, nakon rasprave o stanju na Filozofskom fakultetu, donio zaključak kako od rektora Damira Borasa očekuje da u najskorijem roku predloži Senatu Sveučilišta u Zagrebu imenovanje novoga o.d. dekana FFZG-a.

Na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu objavljeno je kako je već prvog radnog dana nakon održane sjednice Sveučilišnoga savjeta, a nakon većega broja konzultacija o potencijalnim kandidatima, formiran prijedlog koji je prihvaćen na sjednici Rektorskoga kolegija u širem sastavu, dana 15. veljače 2021. i uvršten je u dnevni red sjednice Senata u utorak, 16. veljače, Time je, navedeno je, rektor postupio prema zaključcima relevantnoga sveučilišnog tijela.

U ponedjeljak, nešto prije objave prijedloga rektora Damira Borasa, 68 članova Fakultetskoga vijeća FFZG-a predložilo je na neslužbenom sastanku Željku Kamenov, redovitu profesoricu s Odsjeka za psihologiju FFZG-a  za o.d.  dekana i svoj prijedlog uputilo rektoru Sveučilišta u Zagrebu Damiru Borasu.


Komentari