FFDI POSTAJE DIO SVEUČILIŠTA U ZAGREBU: Evo kako će se od sada zvati i kakva prava nuditi studentima

Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

Senat donio odluku o uključenju Filozofskoga fakulteta Družbe Isusove kao ustanove u sastav Sveučilišta u Zagrebu.

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je na petoj redovitoj sjednici u ak. god. 2015./2016., održanoj 8. prosinca 2015., Odluku o uključenju Filozofskoga fakulteta Družbe Isusove kao ustanove u sastav Sveučilišta u Zagrebu. Članovi Senata ovu su odluku donijeli jednoglasno. Odluci Senata prethodila je propisana procedura u kojoj su Statutom predviđena sveučilišna tijela (Vijeće društveno-humanističkoga područja, Rektorski kolegij u širem sastavu) jednoglasnim odlukama poduprla inicijativu za uključivanje FFDI-ja kao ustanove u sastav Sveučilišta.

Odlukom Senata određeno je da će FFDI kao 34. sastavnica Sveučilišta u Zagrebu djelovati pod novim nazivom – Fakultet filozofije i religijskih znanosti (FFRZ).

Položaj i djelovanje Fakulteta filozofije i religijskih znanosti utvrdit će se ugovorom koji će, u skladu sa čl. 52. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, rektor Sveučilišta u Zagrebu sklopiti s predstavnicima osnivatelja te nadležnih crkvenih i državnih vlasti, a njegov će se ustroj i djelovanje urediti Statutom i općim aktima Fakulteta, koji će se donijeti u roku od šest mjeseci.

Filozofski fakultet Družbe Isusove (FFDI) izvodio je svoje studijske programe u okviru Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu na temelju Ugovora o dugoročnoj znanstveno-nastavnoj suradnji između Sveučilišta i FFDI-ja, koji je potpisan 1997. godine. Tim su ugovorom studenti FFDI-ja bili izjednačeni u pravima i obvezama s ostalim studentima Sveučilišta u Zagrebu, a njihove diplome supotpisivao je rektor Sveučilišta.

Ulaskom Filozofskoga fakulteta Družbe Isusove kao ustanove u sastav Sveučilišta u Zagrebu, koja će djelovati pod novim nazivom, Sveučilište dobiva kvalitetno ustrojenu visokoobrazovnu instituciju koja je već ostvarila zapažene rezultate u području znanstvenoga istraživanja, obrazovanja te izgradnje kulture dijaloga.

Komentari