Država će onima čiji su domovi stradali u potresu plaćati najam: Evo prosječnog iznosa

Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Ministarstvo državne imovine donijet će uputu za provedbu ove odluke te će objaviti javni poziv za odobravanje financiranja najamnine za zamjenski stan, piše Jutarnji.

Vlasnicima čije su nekretnine stradale u potresu i neupotrebljive su za stanovanje na području Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, kao i zaštićenim najmoprimcima, država će, prema Vladinoj odluci, financirati troškove najma zamjenskog stana u iznosu od prosječno 3500 kuna mjesečno.

Procjenjuje se pritom da je oko 1000 nekretnina dobilo naljepnicu N1 ili N2, što znači da se u njima ne može živjeti, a država će vlasnicima ili zaštićenim najmoprimcima tih stanova ili kuća financirati najam najkasnije do 1. rujna 2021.

Financiranje najamnine za zamjenski stan osigurava se do obnove stana ili kuće ili do revizije oznake oštećenja iz preliminarnog pregleda zgrada nakon obavljanja hitnih i nužnih radova za popravak zgrada i stanova (uklanjanje dimnjaka, potporni zidovi), do osiguravanja adekvatnog smještaja u stanu u vlasništvu države ili najkasnije do 1. rujna 2021., ovisno o okolnosti koja nastupi prije.

Rok od 1. rujna 2021. propisan je jer će se najkasnije u kolovozu 2020. sklapati ugovori o najmu, pa se važenje ove odluke ograničava na jednu godinu, zbog toga što se očekuje da će se najkasnije do rujna 2021. dio oštećenih stanova i kuća obnoviti tako da više ne nose oznake N1 ili N2, a i zbog toga što se do navedenog datuma očekuje završetak gradnje zgrada u vlasništvu države sa stanovima za smještaj osoba pogođenih potresom.

Država je tako osigurala ukupno 52,5 milijuna kuna za ovu namjenu, a za sredstva će se aplicirati na Fond solidarnosti Europske unije.

Sredstva će se uplaćivati najmodavcima na temelju ugovora o najmu koji mora biti prijavljen Poreznoj upravi, a samac će moći unajmiti stan do 35 četvornih metara, a za svaku iduću osobu u kućanstvu računat će se dodatnih deset kvadrata, ali ne više od površine stana ili kuće u vlasništvu koja nije pogodna za stanovanje, dok se cijena ograničava na 70 kuna po kvadratu.

Samac će prema tome, primjerice, moći unajmiti stan do 35 kvadrata, za što će mu država dati 2450 kuna mjesečno, a četveročlana obitelj moći će unajmiti stan ili kuću do 65 četvornih metara uz državnu subvenciju od 4550 kuna. Iznosi površine zamjenskih nekretnina određeni su prema propisima koji određuju površinu stana iz programa poticane stanogradnje (POS), a cijena je određena u skladu s prosječnom cijenom najma stana u Zagrebu, koja iznosi 70 kuna po metru četvornom.

Najamnina za zamjenski stan financirat će se vlasnicima obiteljskih kuća, stanova i zaštićenim najmoprimcima ukoliko vlasnik, odnosno zaštićeni najmoprimac, njegov bračni drug, izvanbračni drug, životni partner, odnosno druga osoba koja živi u kućanstvu na području od 20 kilometara od adrese oštećene nekretnine nemaju u vlasništvu drugu useljivu kuću ili stan, o čemu će dati pisanu izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću na kojoj je potpis ovjeren kod javnog bilježnika.

Procjenjuje se da od 40.535 prijava, odnosno zahtjeva za preliminarnim pregledom zgrada i stanova, na oko 24.000 zgrada postoje oštećenja, a do 11. svibnja pregledano je 19.459 zgrada. Od toga je oko 1112 zgrada ocijenjeno kao neupotrebljivo zbog vanjskog utjecaja (N1) i kao zbog oštećenja (N2), a oko 4000 zgrada ocijenjeno je kao privremeno neupotrebljivo i kao one za koje je potreban detaljan pregled (PN1) te kao privremeno neupotrebljivo i kao one za koje su potrebne hitne intervencije (PN2).

Prema preliminarnim podacima, otprilike 1000 stanova i kuća na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije imaju oznaku N1 i N2 te se predviđa da će prosječno financiranje najamnine biti u iznosu od 3500 kuna mjesečno, Ministarstvo državne imovine planiralo je da će za ovu godinu biti potreban 21 milijun kuna, a u idućoj godini do 1. rujna još 31,5 milijun kuna.

Ministarstvo državne imovine donijet će uputu za provedbu navedene odluke te će objaviti javni poziv za odobravanje financiranja najamnine za zamjenski stan, a iznos sredstava isplaćenih za financiranje najamnine za zamjenski stan, kao i drugi bitni podaci, javno će se objavljivati na internetskim stranicama Ministarstva državne imovine.

Ugovor o najmu morat će se prijaviti Poreznoj upravi.

TKO MOŽE RAČUNATI NA TO DA ĆE MU DRŽAVA PLAĆATI NAJAMNINU

– vlasnici stanova, obiteljskih kuća i zaštićeni najmoprimci čiji su stanovi ili kuće dobili crvenu naljepnicu, odnosno označeni su kao neuporabljivi

KOJI SU UVJETI ZA PLAĆANJE NAJAMNINE

– da vlasnik obiteljske kuće ili stana, njegov bračni drug, izvanbračni drug, životni partner, odnosno druga osoba koja živi u kućanstvu na području od 20 km od adrese oštećene kuće ili stana nemaju u vlasništvu drugu useljivu kuću ili stan. O tome daju pisanu izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću koju moraju ovjeriti kod javnog bilježnika

– najamnina za zamjenski stan financirat će se isključivo temeljem sklopljenih ugovora o najmu koji su prijavljeni Poreznoj upravi

NA KOLIKO MOGU RAČUNATI

– Najamnina za zamjenski stan financirat će se do maksimalno 35 četvornih metara za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu iz kućanstva još 10 kvadrata, ali ne više od površine stana ili kuće u vlasništvu koja nije pogodna za stanovanje

– maksimalni iznos: 70 kuna po kvadratu

RAČUNICA

– samac koji iznajmi stan može računati da će mu država financirati najamninu do maksimalno 2450 kuna

– četveročlana obitelj može računati na 4550 kuna

KAKO ĆE SE ISPLAĆIVATI

– mjesečno – uplaćivat će se najmodavcu

DOKAD ĆE DRŽAVA PLAĆATI NAJAMNINU

(ovisi o tome koja okolnost prije nastupi)

– do obnove stana ili kuće

– do revizije oznake oštećenja iz preliminarnog pregleda nakon obavljanja hitnih i nužnih radova za popravak zgrada i stanova

– do osiguranja adekvatnog smještaja u stanu u državnom vlasništvu ili do 1. rujna 2021. godine

KOLIKO ĆE TO DRŽAVU STAJATI

– procjenjuje se da će prosječna najamnina iznositi 3500 kuna i za to je država planirala potrošiti 52,5 milijuna kuna. Hrvatska će aplicirati za Fond solidarnosti Europske unije

Komentari