DIJELOVI ZAGREBA JOŠ NEMAJU PITKE VODE! Vodovod širi mrežu, zamijenit će se i stare cijevi: Za to će potrošiti 169 milijuna kuna

Foto: Dragan Matic / CROPIX/Ilustracija

Vodostaj Save je zbog suše jako nizak, a u Zagrebu gotovo svakodnevno pucaju cijevi za vodu. Čak 50 posto pitke vode gubi se zbog zastarjele infrastrukture. Također, u pojedinim dijelovima Zagreba građani i dalje nemaju pitke vode, a gradu plaćaju prirez od 18 posto.

Vodoopskrbu i odvodnju upitali smo koji dijelovi grada nemaju pitke vode te kada se u tim dijelovima planiraju postaviti cijevi?

Iz Vodoopskrbe i odvodnje kažu da svakodnevno ulažu napore za postizanje postavljenih ciljeva, kako izgradnje nove mreže tako i održavanja postojeće, a u svrhu osiguranja kvalitetne javne vodoopskrbe i odvodnje svakog kućanstva.

Foto: Damir Krajac / CROPIX

“Navedeno se realizira kroz Višegodišnji program građenja vodnokomunalne infrastrukture. Na službenoj mrežnoj stranici Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. nalazi se popis svih investicija s opisom istih. Investicije su podijeljene po gradskim četvrtima te gradovima/općini na uslužnom području ViO. Navedeno obuhvaća investicije koje su planirane Programom za 2022. godinu kao i one višegodišnje”, odgovaraju iz Vodoopskrbe i odvodnje.

Novih 18 kilometara

Dodaju kako se planom poslovanja za 2022. godinu planira 169. mil. kn ulaganja u građevinske objekte. “U okviru iskazane vrijednosti investicijskih ulaganja u 2022. godinu planira se proširenje osnovnih kapaciteta izgradnjom 18 km cjevovoda raznih profila i 14 km kanala te poboljšanje postojećeg sustava sanacijama 9,8 km vodoopskrbnih cjevovoda i 4,1 km kanala”, napominju.

Ilustracija (Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX)

“U Višegodišnjem programu građenja nalazi se cca 450 investicija ukupne financijske vrijednosti 3,5 milijardi kuna i raznih faza gotovosti: od projektnog zadatka, idejnog i glavnog projekta, ishođenih lokacijskih dozvola, riješenih imovinsko pravnih poslova, ishođenih građevinskih dozvola te u konačnici ugovorenih radova, radova u tijeku i netom završenih radova. Neizostavno je za spomenuti kako je za realizaciju projekta u potpunosti, a kao i na svim drugim područjima, potreban višegodišnji rad na svakom projektu – od ideje, nabave, ishođenja potrebnih dozvola te na kraju izvođenja radova i priključenja. Godišnje se u Višegodišnji plan građenja putem Plana nabave za tu godinu uvrsti cca 60 novih investicija”, objašnjavaju.

“Projekt Zagreb”

“Većinu financijske vrijednosti Višegodišnjeg programa građenja nosi „Projekt Zagreb“ s iznosom od 2 milijarde kuna. Svrha projekta je poboljšanje operativnih učinkovitosti i proširenje mreže odvodnje i vodoopskrbe. Ciljevi projekta su smanjenje učestalosti kvarova, smanjenje gubitaka u sustavu te smanjenje potrošnje električne energije, povećanje broja stanovnika sa pristupom javnoj vodoopskrbi, povećanje priključenosti stanovništva na sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje. U tijeku je pokretanje postupka nabave za Izradu studije izvodljivosti, studije o utjecaju na okoliš i aplikacije za prijavu projekta “Projekt Zagreb” za sufinanciranje iz EU fondova. Nakon dovršetka postupka nabave za prethodno navedeno očekujemo da ćemo unutar roka od 12 mjeseci biti spremni aplicirati Projekt na ograničeni poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te izvesti sve planirane radove u periodu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.”, rekli su nam iz Vodoopskrbe i odvodnje.

Ilustrativna fotografija, foto: Marko Todorov / CROPIX

“Pored projekta za EU sufinanciranje, svakako moramo istaknuti sljedeće veće projekte u izgradnji te pored svakoga dostavljamo poveznicu na službenu stranicu gdje je isti opisan: Izgradnja PS Jalševec, vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Oporovečki Breg, Jalševec i Sveta Barbara, te vodospremnika Sveta Barbara. Rekonstrukcija javnih kanala u ulicama Jabukovac, Paunovac i Slavujevac na Tuškancu – spoj na Dubravkin put. Izgradnja sabirnog kanala otpadnih voda naselja Dobrodol, Šimunčevec i Vuger selo – sliv sabirnog kanala ‘Šimunčevečka'”, zaključuju.

Komentari