DERUTAN I OPASAN ZA GRAĐANE: Iz Grada poručuju: ‘Most Slobode će se sanirati još ove godine’

FOTO: Wikimedia

Zagreb.info nedavno je pisao o derutnom i lošem stanju Mosta mladosti.

Stručnjaci već dulje vrijeme apeliraju kako mostu prijeti raspadanje. Fotografije koje datiraju još u 2015. godinu svjedoče o derutnom izgledu mosta koji je ujedno i jedna od najprometnijih žila kucavica grada. Prije dvije godine Grad je obavio hitnu inspekciju, a  gradonačelnikova zamjenica (sadašnja protukandidatkinja8, Sandra Švaljek izjavila je da se radi na izvještaju o stanju svih mostova. Također su obećali i hitnu sanaciju koju još uvijek čekamo.

>>>(FOTO) Most kojim svakodnevno prolazi tisuće automobila – pred urušavanjem

O istome smo poslali i upit Gradu, a sada je stigao i odgovor koji prenosimo u cijelosti:


U cilju produžetka uporabljivosti objekta te povećanju sigurnosti za pješake i bicikliste, ovaj Ured je u
2016. godini pokrenuo javno nadmetanje vezano uz izradu projektne dokumentacije potrebne za
sanaciju sjevernog i južnog prilaznog vijadukta mosta Slobode u sklopu čega se predviđa i sanacija vijenaca, manjih mehaničkih oštećenja te ograde na punoj duljini mosta (ukupna duljina mosta sa prilaznim vijaduktima 740,0 m).

Nadalje, po završetku gore navedene dokumentacije pristupiti će se raspisu natječaja za radove na
samoj sanaciji koji su planom nabave i programom ovog Ureda predviđeni u tekućoj godini. Do
sklapanja ugovora o izvođenju, možemo samo izvijestiti o predviđenom trajanju radova na sanaciji gore
navedenih elemenata objekta i oštećenja, za što je predviđeno 120 dana, koji počinju teći od dana
uvođenja u posao odabranog izvoditelja radova. Isto vrijedi i za cijenu samih radova, koja je planom
javne nabave za 2017. godinu procijenjena i planirana u vrijednost od 2.900.000,00 kn (bez PDV-a).

Također, ovim Vas putem obavještavamo da je u tijeku šestogodišnji pregled i osnovni istražni radovi
na zagrebačkim mostovima i pristupnim vijaduktima kojim će se determinirati sve potrebne sanacije
pojedinog mosta te će se u skladu s prikupljenim podacima po završetku ugovorene dokumentacije
definirati prioriteti radova na pojedinom cestovnom objektu.

S poštovanjem.

PROČELNIK

mr. sc. Dinko Bilić, dipl. oec.

>>>Ovako se voli Zagreb: Grad dopušta da propadne most njegove mladosti, on im napisao pjesmu

Komentari