Dan rijeke Save

FOTO: Robert Križanac

Dan rijeke Save obilježava se 1. lipnja u četiri zemlje u slivu rijeke Save – Sloveniji,
Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji,s ciljem promicanja iznimne ekološke vrijednosti i
gospodarskih potencijala u slivu rijeke Save, održivog korištenja i razvoja gospodarskih
aktivnosti te važnosti dobre regionalne suradnje koja doprinosi boljem stanju voda i
vodnog ekosustava, a time i višoj kvaliteti života stanovništva u slivu Save.

Rijeka Sava je pritok Dunava koji izvire u sjeverozapadnoj Sloveniji. Oblikuje se spajanjem
Save Dolinke i Save Bohinjke, a 946 kilometara nizvodno ulijeva se u Dunav u Srbiji. Na
području Lijepe naše ona teče čak 510 kilometara. Za usporedbu, Dunav Hrvatskom
protječe na dionici dugoj 138, a Drava 323 kilometra. Sava prolazi kroz četiri države. Od
izvora prema ušću to su Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina te Srbija. Sava pritom
spaja čak tri glavna grada, a to su Ljubljana, Zagreb i Beograd. Pritom ih ne povezuje
prometno jer nije cijelim svojim tokom plovna.

Rijeka Sava je svojom veličinom, krajobraznom raznolikošću, ekološkim vrijednostima i
brojem ljudi čiji opstanak izravno ovisi o njenim vodama za piće, poljoprivredu, zaštitu od
poplava i održivi razvoj jedna od najvažnijih pritoka Dunava. Ekološki značaj rijeke Save i
njenih poplavnih područja očituje se u činjenici da je oko jedna trećina njene ukupne
poplavne površine (ukupno 322.875 ha) i dvije trećine njenog vodotoka već proglašeno
zaštićenim područjem – od nacionalnih parkova, Ramsarskih područja, drugih strogo
zaštićenih područja i kandidata za Emerald mrežu do Natura 2000 područja. Sava je
izvanredna rijeka od paneuropske važnosti.

Krajem svibnja Javnoj ustanovi Zeleni prsten odobrena su sredstva iz međunarodnih
fondova za provedbu dva projekta vezano uz rijeku Savu „Zajedno za Savu“ i „Očuvanje
staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama“ s ciljem
zaštite, očuvanja I boljeg upravljanja rijekom Savom.

Komentari

Komentari