‘Čuvari srca’pozivaju studente na preventivnu akciju procjene kardiovaskularnog rizika

pixabay.com

Javnozdravstvena akcija u okviru projekta „Čuvari srca“.

Gradski ured za zdravstvo Grada Zagreba i Zaklada «Hrvatska kuća srca» u okviru projektam«Čuvari srca» provode procjenu kardiovaskularnog rizika kod studenata Agronomskog i

Šumarskog fakulteta akcijom «Djeluj u mladosti da ne bude kasno u starosti», u četvrtak 8. lipnja 2017. godine, od 9,00-11,00 sati, u sportskoj dvorani Šumarskog fakulteta,
Svetošimunska cesta 25.​

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Studenti će imati priliku besplatno izmjeriti glukozu, lipidogram, krvni tlak i indeks tjelesne mase, a sve s ciljem kako bi saznali vlastiti kardiovaskularni rizik. Mladi ljudi su sve više pod stresom, zanemaruju zdrave navike, ne vježbaju dovoljno i samim time su sve ugroženiji od kardiovaskularnih bolesti koje se mogu razviti u kasnijim godinama života, ali nažalost i u mladosti.[/box]

Projekt «Čuvari srca» ima za cilj promicanje kardiovaskularnog zdravlja, te skretanjepozornosti na čimbenike razvoja kardiovaskularnih bolesti i njihovo uklanjanje. Upravo je
educiranje različitih ciljnih skupina o važnosti prevencije jedan od glavnih zadataka ovogprojekta. U ovoj akciji organizatori žele skrenuti pozornost na mlade ljude, u ovom slučaju
studente koji upravo prolaze kroz stresne situacije ispitnih rokova i izloženi su čimbenicima rizika.

Komentari