‘Cilj nam je kreiranje poticajne klime, da vam dolazak na posao bude zadovoljstvo’ Novi čelnik Uprave Holdinga se obratio zaposlenicima

Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX

U ime novoimenovane Uprave Zagrebačkog Holdinga, čelnik Nikola Vuković, zajedno s Antom Samodolom obratio se zaposlenicima. Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Poštovane zaposlenice i zaposlenici Zagrebačkog holdinga, ovisnih društava i ustanove, drage kolegice i kolege.

Obraćam vam se u ime novoimenovane Uprave Zagrebačkog holdinga nakon što su građani Grada Zagreba izabrali promjenu u upravljanju Gradom i gradskim trgovačkim društvima i ustanovama na izborima u svibnju 2021.

Holding grupa pruža javne usluge i dobra bez kojih je nezamisliv svaki urbani i civilizacijski kompleks

Uloga Zagrebačkog holdinga i povezanih društava i ustanove je ključna za funkcioniranje Grada. Holding grupa pruža javne usluge i dobra bez kojih je nezamisliv svaki urbani i civilizacijski kompleks. Opskrba pitkom vodom i sustav odvodnje, čistoća grada i gospodarenje otpadom, izgradnja cesta i upravljanje prometom, održavanje parkova i zelenih površina, održavanje stambenih zgrada i stanogradnja, opskrba plinom i svim drugim uslugama i dobrima koje pruža Holding čini temelj kvalitetnog života građana i gospodarskih aktivnosti u Gradu.

Pred nama je, u svrhu učinkovitog osiguranja javnih dobara i usluga za građane i gospodarstvo, niz zahtjevnih zadaća: financijsko stabiliziranje i upravljanje dugom, kontrola i smanjivanje troškova, širenje ponude za porast prihoda, organizacijsko restrukturiranje sustava otklanjanjem internih manjkavosti i zapreka, radi fleksibilizacije i povećanja učinkovitosti sustava, preokret sa pada na rast produktivnosti, što će zahtijevati i primjeren angažman zaposlenika, te osiguranje izvora za nova ulaganja od infrastrukture do digitalizacije.

Nema dizanja cijena i prebacivanja tereta na građane

Sve navedene zadaće moramo postići unutrašnjom snagom, bez dizanja cijena i prebacivanja tereta na građane, funkcionalizacijom i kontrolom troškova, štednjom, širenjem ponuda usluga, refinanciranjem obveza na financijskom tržištu te bitno povećanim angažiranjem na privlačenju EU sredstava. Kod tržišnih usluga i dobara koje nudi Holding moramo povećavati konkurentnost na zahtjevnom tržištu, kao i što je imperativno da kod javne nabave neutraliziramo političku samovolju i potpuno otvorimo tržišnoj kompeticiji odabir ponuđača, čime bi ostvarili uštede i kvalitetu. Naravno da smo otvoreni za poslovnu suradnju s privatnim sektorom, gdje god će rezultat biti veća učinkovitost i kvaliteta naših usluga i dobara.

Vrijedni i odgovorni zaposlenici

Sve javne usluge i dobra Zagrebačkog holdinga i povezanih društava proizvode i osiguravaju 24 sata svakog dana u godini njegovi vrijedni i odgovorni zaposlenici. Svjedočili smo kod pandemije koronavirusa kako se umrtvljuje život kad se određene djelatnosti privremeno obustave. Sustav gradskih poduzeća koji osigurava javna dobra mora funkcionirati neprestance, tako da se isključe ili minimiziraju zastoji. Za to su potrebni zaposlenici sa svojim vještinama, znanjem i osjećajem odgovornosti.

Cilj je da bude radnicima zadovoljstvo doći na posao

Od zaposlenika očekujem ono što će pokazivati nova Uprava, striktno poštivanje utvrđenih pravila igre i zakona te preuzimanje odgovornosti za rezultate svoga rada. Neće biti drugih kriterija u vrednovanju osim rezultata rada, naših, vaših, zajedničkih. Cilj nam je kreiranje poticajne klime, gdje će našim radnicima dolazak na posao činiti zadovoljstvo.

Vjerujem da ćemo zajedno uspjeti redizajnirati naš sustav da bude osjetno učinkovitiji u podizanju kvalitete života građana Zagreba, kao europske metropole ugodne za život u svim segmentima od stanovanja do kulture, u kreiranju poticajnog okruženja za razvoj poduzetničkih inicijativa i inovacija, koje će potaknuti novi ekonomski procvat Grada, od zelene ekonomije do modernih znanstveno-tehnoloških postignuća.

U zajedničkim naporima za realizaciju navedenih ciljeva želim vam puno zdravlja i zadovoljstva kroz ostvarivanje dobrih radnih rezultata”, stoji u priopćenju.

Komentari