Četvrtak, 28.5.2015.

zagreb.info

KB MERKUR

Djevojčicu su rodile Ivana Mandolović, Mirjana Knezović, Sabina Beganović, Anamarija Minarski i Maja Ivančević, a dječaka Maja Ivančecić.

KB SVETI DUH

Djevojčicu su rodile Antonija Ilenković Ožbolt, Ivana Klemenčić, Blanka Celić, Suzana Dobrinić i Dragana Grahovec. Dječaka su rodile Ivana Meštrović, Martina Marančić, Sandra Fabeković, Andrea Brlobuš i Nikolina Perić.


KB SESTRE MILOSRDNICE

Djevojčicu su rodile Katarina Vuković Đurić, Anamarija Božić, Danijela Kuštre, Seada Maličević, Marina Marošević i Ivana Pajić, a dječaka Sanja Balić, Andreja Martinečki, Marinela Vrhovec, Maja Marić i Marija Miri.

Komentari