‘Borba protiv nasilja nad ženama mora biti stvarna, ne deklarativna!’

HNS Grada Zagreba i Ženska inicijativa HNS-a obilježili su Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama ispred Općinskog suda u Zagrebu, gdje su 22. rujna 1999. godine, na ročištu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene, a jedna ranjena.

Predsjednik GO HNS-a Tomislav Stojak rekao je kako moramo, kao društvo, ali i kao pojedinci, raditi na edukaciji i prevenciji, jer se bez toga nećemo moći boriti s uzrocima, već na žalost samo s posljedicama.

Pristojno ponašanje i poštivanje drugih osoba trebalo bi biti nešto što se podrazumijeva samo po sebi, to je odlika civiliziranog i razvijenog društva. Hrvatska, a time i Zagreb kao njen glavni grad, pokazali su usvajanjem Istanbulske konvencije – Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, da su dio takvog svijeta i drago mi je da smo i mi kao HNS umnogome pridonijeli da se nakon godina čekanja, neodlučnosti i kalkuliranja pojedinih političkih aktera ona u Hrvatskom saboru i usvojila velikom većinom glasova, rekao je Stojak.

Predsjednica Ženske inicijative HNS-a Karolina Juzbašić naglasila je da se cijelo društvo mora senzibilizirati te moramo poslati jasne poruke da smo protiv nasilja.

Ono se ne događa negdje drugdje, ne trebamo zatvarati oči, nasilje treba prijaviti, a počinitelja sankcionirati. Država mora osigurati institucionalnu zaštitu žrtava, one ne smiju biti prepuštene same sebi, jer žrtve ne smiju i dalje biti žrtve nakon završetka postupaka, rekla je Juzbašić.

Ženska inicijativa HNS-a Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježit će tijekom vikenda kampanjom osvješćivanja javnosti u cijeloj Hrvatskoj, od Zagreba, Dubrovnika, Splita, Varaždina do Čakovca, o potrebi mijenjanja tradicionalnih obrazaca ponašanja i sprečavanja svih oblika nasilja.

Komentari