Biciklisti, pozor! Zbog ovog banalnog propusta mogli bi vas kazniti sa 500 kuna

FOTO: Zagreb.hr

Ljeto na zagrebačke ulice izmami vojsku biciklista, no treba imati na umu da bicikl treba voziti sigurno, sa zakonom propisanom opremom, jer vam u suprotnom prijete ozbiljne novčane kazne.

Zakonom je propisano sljedeće:

Od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću), a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, na biciklu mora biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani. Novčanom kaznom u iznosu od 300 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno (Članak 101.). Iznimno od odredaba članka 101. ne moraju imati upaljena svjetla bicikla koji nema akumulator kad je zaustavlje ili parkirani u naselju uz sam rub kolnika (Članak 103.).

Vozač bicikla koji se kreće kolnikom na javnoj cesti dužan je noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti biti označen reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističkom odjećom. Novčanom kaznom u iznosu od 300 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno (Članak 113.).

Zaštitnu kacigu, za vrijeme vožnje na cesti, na glavi moraju nositi vozači bicikla mlađi od 16 godina. Novčanom kaznom u iznosu od 300 kuna kaznit će se za prekršaj vozač bicikla ako postupi suprotno (Članak 114.).

Korisno je znati i sljedeće informacije:

Ako se dva ili više vozača bicikala kreću u skupini, dužni su kretati se jedan iza drugoga. Novčanom kaznom u iznosu od 300 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno (Članak 112.).

Na biciklističkim stazama vozilo se kreće desnom stranom kolnika, odnosno biciklističkom stazom ili trakom uz desni rub kolnika ili ceste u smjeru kretanja, a na traci ili stazi uređenoj i obilježenoj za dvosmjerni promet bicikala, desnom stranom trake ili staze u smjeru kretanja. Novčanom kaznom u iznosu od 300 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno.

Autocestom, brzom cestom i cestom namijenjenom isključivo za promet motornih vozila ne smiju se kretati bicikli. Novčanom kaznom u iznosu od 500 kuna kaznit će se za prekršaj sudionik u prometu ako postupi suprotno (Članak 139.).

Novčanom kaznom u iznosu od 500 kuna kaznit će se za prekršaj vozač bicikla ako u krvi ima alkohola iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka ili ako je pod utjecajem droga ili lijekova (Članak 199.).

Vozač vozila za vrijeme vožnje ne smije upotrebljavati mobitel ni druge uređaje na način koji bi umanjio mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom. Mobitel se može koristiti za vrijeme vožnje ako se upotrebljava naprava koja omogućuje njegovo korištenje bez upotrebe ruke. Novčanom kaznom u iznosu od 500 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji postupi suprotno (Članak 196.).

Komentari