Aloha mentalna aritmetika: Svjetski prvak dolazi iz Zagreba, a evo kako da se time bavi i vaše dijete

Facebook

Tražite provjereni program koji potiče intelektualni i mentalni razvoj za djecu od 4 do 13 godina?  ALOHA mentalni razvoj za djecu je međunarodni program prisutan u tisućama centara diljem svijeta i vodeći je program mentalne aritmetike unazad više od 25 godina.  Ovaj program stimulira intelektualne i kreativne sposobnosti djece i doprinosi uravnoteženom razvoju obje moždane polutke.  Osim koncentracije, povećava se i kapacitet memorije te sposobnost bržeg procesuiranja većeg broja informacija, što može doprinijeti povećanju razina postignuća učenika u nastavnome procesu.

Praktikum centru provodimo program ALOHA Mentalna aritmetika s abakusom za djecu od 4 do 13 godina.

ALOHA djeci pomaže da ostvare svoj pravi potencijal u ključnom periodu razvoja mozga. Glavni alat nam je drevna naprava koju ljudi koriste već tisućama godina, a zovemo ju abakus ili abacus. Abakus je najstariji kompjutor i služi za izvođenje mnogih računskih operacija. Tip abakusa koji se koristi u programu je japanski ili soroban abakus. No, u programu je abakus zapravo samo pomagalo pomoću kojeg dolazimo do našeg glavnog cilja – treninga za mozak. U periodu od četvrte do sedamnaeste godine se u našem mozgu događa najveći dio sinaptogeneze. Sinaptogeneza je proces stvaranja novih neuronskih veza i građenja neuronske mreže. Naš mozak je podijeljen na dvije polutke ili hemisfere – lijevu (analitičku) i desnu (kreativnu). Ljudi kod računanja inače koriste samo lijevu polutku mozga, dok je desna zapostavljena. Kod kreativnih aktivnosti je naglasak na desnoj polutci mozga, a lijeva je opet zapostavljena. Da bi potaknuli suradnju obje polutke i omogućili djeci da izgrade jaču neuronsku mrežu i maksimalno iskoristili proces sinaptogeneze, došli smo do rješenja u obliku mentalne aritmetike.

Program se grana na dvije cjeline, ovisno o dobi djece: Tiny Tots za predškolski uzrast od navršene četiri godine i Kids za školski uzrast.
Bitno je napomenuti i da su glavne razlike između pojedinih grana programa u pristupu nastavi prilagođenom dobi.

Tiny Tots
Ovaj dio programa namijenjen je najmlađima. Djeca vrtićke dobi već s navršene četiri godine i razumijevanjem brojeva od 0 do 9 mogu se priključiti ALOHA programu i kroz igru savladati aritmetičke operacije, te trenirati svoj mozak da ostvari više.


Kids
Kids program prilagođen je za djecu koja se upisuju u školskoj dobi, sve do navršenih 13 godina kako bi iskoristili puni potencijal programa prije završetka sinaptogeneze. Podijeljen je u dva ciklusa, a jedan ciklus se sastoji od 4 razine i traje dvije godine. Program se održava jednom tjedno po 2 sata. Jedna razina traje 14 tjedana, tj. 28 radnih sati. Nakon što se obradi gradivo jedne razine, slijedi ponavljanje i završni ispit te dodjela diploma za položenu razinu.

CIJENA programa ALOHA Mental Arithmetic:
Cijena jednog stupnja je 1.920,00 kn, plativo u 4 rate po 480 kn, s time da se zadnja rata plaća prije završnog ispita.
Abakus i knjige nisu uračunati u cijenu programa.
Abakus – cijena 168,00 kn (ALOHA ruksak i majica gratis)
Knjige za program Kids (školarci) i Tiny Tots (predškolci) – 1.stupanj:
1. Knjiga A – za rad na satu
2. Knjiga B – vježbe za zadaću, prema danima
3. Knjiga Pažnja i koncentracija (koristi se dva stupnja)
4. Knjiga Test brzine i diktiranje brojeva (koristi se dva stupnja)
Ukupna cijena knjiga za 1. stupanj: 154,00 kn

Aloha se provodi pod vodstvom certificiranih ALOHA trenera.

Program ALOHA postoji od 1993. godine, korijeni programa su u Maleziji, a od 2009. se program po prvi puta pojavio u Europi, točnije u Španjolskoj. Pristup poduci i edukativni materijal prilagođeni su za europsko školstvo i europske norme. Tijekom više od 20 godina optimizacije i konstantnog rada na programu, kvalitetu programa prepoznavalo je sve više i više ljudi diljem svijeta. Danas je ALOHA međunarodni program koji broji tisuće centara diljem svijeta, a kroz koje su već prošli milijuni polaznika i vodeći je program mentalne aritmetike.
U Hrvatskoj, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je pozitivno stručno mišljenje na program ALOHA.

Sve ostale detalje možete pogledati na: Aloha mentalna aritmetika s abakusom za djecu

Prijave i upite možete slati na [email protected]

Komentari

loading...