ALKOHOL U SUVAG-u: Organiziraju se proslave na kojima se ispija šampanjac čime se izravno krši zakon(FOTO)

screenshoot

Nije dovoljno što s pacijentima rade ljudi bez licence pa se u Polikliniku unosi i alkohol.

Poliklinika SUVAG je zdravstvena ustanova u kojoj se provodi specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita osoba s teškoćama u govornoj komunikaciji.

U medicinskoj dijagnostici i rehabilitaciji osoba oštećena sluha i govora (oštećenja sluha, nerazvijen ili nedovoljno razvijen govor, poremećaji glasa i govora) primjenjuju se teorijske postavke, metodski postupci i elektroakustička oprema verbotonalne metode.

>>>Ispravak teksta objavljenog 20. siječnja 2017. na portalu Zagreb.info


Uz medicinsku dijagnostiku i rehabilitaciju osoba s teškoćama u govornoj komunikaciji (oštećenja sluha i/ili govora), provodi se odgoj i obrazovanje djece oštećena sluha i/ili govora.

U SUVAG na rehabilitaciju dolaze djeca s najtežim oštećenjima, uključujući i one neurološke, a zaposleni su bili ljudi bez položenog stručnog ispita i licence. To je trajalo desetljećima.

Novi propusti i kršenje zakona

U SUVAG-u se zaista reda skandal za skandalom, a posljednje za što smo saznali jest unošenje i kozumiranje alkohola u Poliklinici.

Članak 58.Zakona o zaštiti na radu propisuje, određuje i zabranjuje unos i konzumaciju alkohola na mjesto rada.

Poliklinika SUVAG zdravstvena je ustanova, u kojoj se između ostalog kao jedna od osnovnih djelatnosti provodi i obrazovanje, stoga “još više zabrinjava nemar koji se pokazuje time da se ovakvo ponašanje tolerira“, kako kaže naš izvor.

Od istog izvora dobili smo i dvije fotografije, slikane u dva navrata. Prva fotografija prikazuje čajnu kuhinju u kojoj su čaše i flaše u kojima je bio ili je još uvijek alkohol. Ona je slikana u lipnju 2016. godine.

Zagreb.info
Zagreb.info

Druga fotografija, pak, slikana je u prosincu 2016. godine, ona prikazuje zabavu organiziranu u prostorijama centralnog objekta. Posebno zabrinjava što je organiziranje proslava i konzumacija alkhola u Poliklinici, očito, stvar koja se ponavlja.

Zagreb.info
Zagreb.info

Unutar tog centralnog objekta je i osnovna škola za male pacijente koji dolaze, mahom, s najtežim oštećenjima sluha.

“Većina ustanova, a posebno zdravstvene, te odgojno obrazovne, ovakve i slične proslave (rođenja, rođendane, blagdane, praznike, stručna napredovanja, rastanke itd.) trebale bi provesti izvan radnog mjesta u za to predviđenim objektima koji ne utječu na kršenje Zakona o zaštiti na radu”, smatraju naši izvori.

Kada se sve zbroji, osim što se na fotografijama vidi da je alkohol na stolu, spreman za konzumaciju, tu su i poluprazne boce i čaše u čajnoj kuhinji u koju pristup imaju i djeca. Što bi se dogodilo da je neko dijete posegnulo za tim? Tko bi onda bio kriv?

Ovdje ne samo da se radi o kršenju Zakona o zaštiti na radu, već je u pitanju i nedostatak opreza zbog čega je moglo nastradati dijete. Alkohol i dječji organizam ne idu zajedno, a netko je nepromišljeno riskirao da do te kombinacije dođe.

>>> ZAPOSLENICI SUVAG-a: ‘Ravnateljica pokušava svu krivnju prebaciti na naše kolege koji su najmanje odgovorni’

Komentari