26. svibnja 2015.

Ulica: Kožarska, Tkalčićeva 36-60 par, 68-72 par, 21-45 nep, 53-61 nep, Kožarske stube 4, Mlinske stube, Radićeva 36-56 par, 21-37 nep
Vrijeme: 06:00 – 18:00

Ulica: Poljička 2-4 par, 1-29 nep, Radgonska, Medarska 84-do kraja par, 71-do kraja nep
Vrijeme: 08:00 – 13:00

Ulica: Medarska 64-76 par, 82
Vrijeme: 08:00 – 14:00

Ulica: Vlaška 36-50 par, 27, 31-47 nep, 53-57 nep, Branjugova 2, 1, Draškovićeva 4-10 par, 3-7 nep, J. Palmotića 1, Trg Josipa Langa 2-12 par, Šoštarićeva 4-10 par, Schlosserove stube 2,Ribnjak 2-40 par, Novakova 1-31 nep
Vrijeme: 08:00 – 13:00
Napomena: Zbog redovnog godišnjeg održavanja el.energetskog postrojenja

Ulica: Sv. Barbare 68-106 par, 85-107 nep
Vrijeme: 10:00 – 12:00

Komentari