Zagrebački HNS i Renato Petek oglasili se oko Bandićeva poziva o osnivanju radne skupine za izmjenu Plana gospodarenja otpadom

Photo: Borna Filic/PIXSELL

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić poslao je u petak poziv svim klubovima zastupnika u Gradskoj skupštini da imenuju po jednog predstavnika koji će u radnoj grupi s izrađivačima Plana i predstavnicima gradske uprave izmijeniti Plan na način da se, kako ističe, konsenzus oko njegovog prihvaćanja radi interesa građana Grada Zagreba koje treba staviti ispred političkih interesa pojedinih stranaka i pojedinaca. 

Iz HNS-a Grada Zagreba oglasili su se vezano uz gradonačelnikov dopis u vezi osnivanja radne skupine za izmjenu Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba.

Nastavno na dopis gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića od 27. travnja 2018. godine, a u vezi osnivanja radne skupine za izradu Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba, predsjednik zagrebačkog HNS-a i gradski zastupnik Tomislav Stojak uputio je danas odgovor gradonačelniku i gradskoj upravi.

HNS Grada Zagreba smatra da u radnoj skupini za izmjenu Plana gospodarenja otpadom, umjesto predstavnika političkih stranaka zastupljenih u Gradskoj skupštini kako predlaže gradonačelnik, trebaju biti predstavnici građana i građanskih udruga iz Brezovice, Podsuseda i Resnika. 

Njihovim uključivanjem u radnu skupinu pokazalo bi se da gradska uprava i gradonačelnik istinski žele da se plan usvoji na dobrobit svih građana Grada Zagreba, te bi se iskazalo i prihvaćavanje argumentiranih prijedloga koje su sugrađani iznosili posljednjih mjeseci u javnoj raspravi o planu gospodarenja otpadom.


Političke stranke zastupljene u Gradskoj skupštini ne bi trebale biti zastupljene u radnoj skupini iz razloga što će o dokumentu ionako raspravljati na sjednici Gradske skupštine, te se i izjašnjavati o njegovom prihvaćanju ili neprihvaćanju, a imaju mogućnost i intervencije na dokument kroz Poslovnikom Gradske skupštine predviđene mehanizme.

HNS Grada Zagreba svoje mjesto u radnoj skupinu za izmjenu Plana gospodarenja otpadom prepušta predstavnicima građana i građanskih udruga iz Brezovice, Podsuseda i Resnika, uvjereni da se u takvoj suradnji može pripremiti kvalitetan prijedlog Plana gospodarenja otpadom za usvajanje u Gradskoj skupštini, naravno uz izmjenu i drugih relevantnih prostorno-planskih dokumenata, kao što je Prostorni plan Grada Zagreba.

Priopćenjem se oglasio i gradski zastupnik Renato Petek (Naprijed Hrvatska! – Progresivni savez).

Prijedlog Plana gospodarenja otpadom (PGO) koji je podložio gradonačelnik Bandić i njegova uprava, odbačen je većinom glasova zastupnika Gradske skupštine Grada Zagreba u četvrtka 26. travnja. o.g. Dan poslije, Gradska uprave, na čelu s gradonačelnikom Milanom Bandićem, upućuje svim klubovima zastupnika u Gradskoj skupštini da imenuju po jednog predstavnika koji će u radnoj skupini, s izrađivačima Plana gospodarenja otpadom i predstavnicima Gradske uprave izmijeniti Plan na način da se postigne konsenzus oko njegovog prihvaćanja. Razgovarati uvijek treba! Ali o čemu?

1. Iz poziva i komentara u medijima je razvidno kako gradonačelnik i ljudi koji su do sada radili na PGO-u ne shvaćaju da problem nije samo u lokacijama u Brezovici i Podsusedu i lošoj komunikaciji sa zastupnicima i građanima, već u konceptu cijeloga Plana.
Njihov PGO-om nije moguće popraviti i stoga nije bilo niti jednog amandmana!
Umjesto više malih sortirnica i kompostana, kvalitetno osmišljenog odvajanja i prikupljanja,
PGO-om predvidio je megalomanske centre – CGO Resnik, mega kompostanu u Brezovici kao i reciklažno dvorište za građevinski otpad u Podsusedu, čime bi se dovelo u opasnost zdravlje ljudi i smanjila kvaliteta života i samog okoliša. Najveći je problem s Centrom za gospodarenje otpadom u Resniku gdje bi se prihvaćao i obrađivao miješani komunalni otpada iz Grada Zagreba, ali i Zagrebačke županije, što je još jedan šteta ugovor koji su zajedno izglasali skupštinski klubovi BM365, HDZ i NHR.

Što bi se dalje događalo s tim smećem, koje bi se tehnologije koristile, kaže pročelnica Jozić, vidjet ćemo i odlučiti naknadno. Stoga postoji opravdana sumnja kako bi se smeće obrađivalo mehaničko-biološkom obradom uz emisiju CO2 čime se uništavaju resursi i proizvodi štetni RDF-gorivi otpad za spaljivanje, a dio nakon sušenja i mljevenja odlaže na skupim kazetama.

RDF bi se mogao dalje spaljivati u toplanama, energanama, cementarama, spalionicama, uz stvaranje po zdravlje i okoliš vrlo štetnih kemijskih spojeva kao što su kancerogeni dioksini ili teški metali. Je li to vizija koji nisu željeli napisati u PGO-u?

Pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Mirka Jozić je, poslije neizglasavanja PGO-a, za medije izjavila kako će izmijeniti postojeći Plan te će novi Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba uputiti već na sljedeću sjednicu Gradske skupštine.

U pismo gradonačelnika Bandića se navodi kako je to važno donijeti PGO zbog “interesa
građana Zagreba koje treba staviti ispred političkih interesa pojedinih stranaka i pojedinaca”.

Također im je argument kako je donošenje PGO-a preduvjet za povlačenje sredstava iz Europske unije s kojima bi se sufinancirali projekti izgradnje postrojenja te druge ekološke infrastrukture… a još su na sjednici implicirali kako će zastupnici biti krivi ako će se troškovi implementacije morati prebaciti na korisnike Čistoće, građane.

Gradonačelnik i njegova uprava su diktirali tempo oko ovoga PGO i krivica zbog nedonošenja istog (opet u posljednji čas) je isključivo na njima! Podsjetimo se, gradonačelnik Bandić upravlja gradom u kontinuitetu već više od 13 godina.

Stoga je pitanje, može li se s dosadašnjim predlagačem zajedno uopće donijeti izmijenjen plan, ako oni imaju razumijevanje gospodarenja otpadom na način kako su to već i predstavili svojim Planom? Vrijeme će to pokazati. Gradonačelnik Bandić je dosadašnjim ponašanjem oko gospodarenja otpadom samo produbio jaz nepovjerenja prema gradskim zastupnicima i građanima. Njegov plan u više Mjesnih odbora i Gradskih četvrti nisu podržali niti članovi njegove strane, a brojevi potpisa na peticijama prelazi brojeve glasova koje je dobio kada je na izborima pobijedio u tim kvartovima. Prije mjesec je dana obećao sanirati nelegalno odlagalište otpada na Savici, praktički ništa nije učinjeno. Kamioni su na lokaciju dolazili samo nekoliko dana. Obećao je isto tako da u travnju stižu novi kamioni, a do 1. svibnja kante, vrećice itd. Kamione nismo vidjeli. Osim toga, gradonačelnik i dio njegove uprave, pod teretom su i brojnih optužnica, a procijenjena šteta za Grad Zagrebu iznosi 250 milijuna kuna. Ukupno je trinaest različitih pravosudnih postupaka s potvrđenim optužnicama, protiv više od osamdeset ljudi, od toga tri pročelnika i ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar. Optužnice su povezane i s Pročistačem voda i Čistoćom i Prostornim planom, a sve je to dakle vezano i uz PGO. Možemo li i im vjerovati oko novog PGO-a, pokazati će vrijeme.

2. Potrebno je donijeti novi PGO-om koji bi bio u skladu s hijerarhijom gospodarenja otpada, koji ispunjava zakonitosti ekološkog, zdravstvenog i socijalnog aspekta, te koji bi dugoročno i potpuno riješio pitanje gospodarenja otpadom. Tek takav je PGO istinski u korist građana.

U Radnu skupinu oko izrade novoga PGO-a, a osim osim predstavnika političkih stranaka treba uključiti i ostale zainteresirane strane, neovisne stupnjake i predstavnike udruga civilnoga društva.

3. Svima nam je interesu da se donese najbolji mogući PGO-om.

No kako ga popraviti i prepraviti kada je Gradska uprava već djelovala sukladno “njihovom”
PGO-om koji sada nije prošao. Raspisan je natječaj za nabavku kamiona, kontejnera, kanti i vrećica sukladno Planu koji Gradska skupština nije prihvatila. Godinama se već djelovalo u
smjeru ovakvog PGO: izmijenjen je GUP i Prostorni plan i potpisan štetan ugovor Grada zagreba i Zagrebačke županije. Ako se donese drugačiji PGO, što će biti sa svime time? Koliko mjeseci će se čekati na sve te izmjene. Jesu li spremni za to, saznat ćemo uskoro.

Stoga, za sada zaključujem, da gradonačelnik u mjesec dana samo želi izmijeniti PGO samo u onim dijelovima (lokacije) kako bi smanjio pritisak javnosti i da za njega dobije glasove dovoljnog broja zastupnika.

Gradonačelniče, za to je dovoljno uspješnije se dogovoriti s koalicijskim partnerima, kako ste to radili i do sada. I sami ste prije nekoliko mjeseci za skupštinskom govornicom poručili da ste nenadmašni, svjetski prvak u dogovorima ispod stola!

Komentari