Zagrebački HNS protiv Plana gospodarenja otpadom u predloženom obliku

FOTO: Dražen Komar

HNS Grada Zagreba neće podržati Plan gospodarenja otpadom u obliku u kojem je predložen za sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba u četvrtak, 26.4.2018.

“Jedan od najvažnijih razloga za takvu našu odluku je taj što Plan uopće ne uvažava zahtjeve sugrađana, odnosno njihove prijedloge u potpunosti ignorira.

Ovakav Plan gospodarenja otpadom nameće rješenja koja su upitna i sa stručne strane i ne odgovara na ključna pitanja – koje tehnologije se planiraju upotrijebiti, te koliko sve to košta.

Uostalom, nedopustivo je da se za kompostanu i skladištenje građevinskog otpada uopće nisu razmotrile, niti predložile, alternativne lokacije.

Pozivamo gradonačelnika i gradsku upravu da Plan gospodarenja otpadom povuku sa sjednice Gradske skupštine, te da se ponovi javna rasprava koja će se provesti u suradnji s mjesnom samoupravom i sugrađanima.


Jedino na takav način, u suradnji i argumentima, a ne nametanjima loših rješenja, možemo doći do kvalitetnog Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba”, poručuju iz zagrebačkog HNS-a.

Komentari

loading...