Tomašević osnovao radnu skupinu za gospodarenje otpadom: U njoj sjedi Benčić, ali i aktivistica iz Pule, evo detalja

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Gradonačelnik, Tomislav Tomašević donio je zaključak o osnivanju i imenovanju Radne skupine za provedbu sustava gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu i to prije nego je postalo poznato da je ipak odabrao ponudu konzorcija koju čini i tvrtka iz vlasništva Petra Pripuza koja je na natječaj za glomazni otpad poslala “ekonomski najpovoljniju ponudu”.

Kako stoji u zaključku, radna skupina osniva se s ciljem provođenja stručnih analiza i mišljenja te sudjelovanja u pripremi i praćenju provedbe dokumenata vezanih uz transformaciju sadašnjeg sustava gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu na održiv i zeleni sustav, koji osigurava visok stupanj oporabe otpada te smanjenje negativnog utjecaja odlaganja otpada na okoliš.

Pritom je istaknuto kako su zadaće iste priprema koncepta sustava gospodarenja otpadom; sudjelovanje u pripremi prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada; sudjelovanje u pripremi strateških projekata iz područja gospodarenja otpadom; sudjelovanje u koordinaciji svih dionika u sustavu gospodarenja otpadom s tijelima mjesne samouprave, organizacijama civilnog društva i dr.; praćenje implementacije Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba za razdoblje 2018.-2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/18) te podnošenje izvješća gradonačelniku.

Naposljetku, u radnu skupinu je za predsjednicu imenovana Tatjana Operta, dok su članovi iste: Sandra Benčić, Željko Matijašec, Darko Šiško, Marko Košak, Tonko Bogovac, Koviljka Aškić i Jagoda Munić.

Operta je trenutno zamjenica pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Benčić je kako znamo saborska zastupnica platforme Možemo!, Matijašec je privremeni pročelnik Gradski ured za upravljanje imovinom Grada, Šiško je pomoćnik pročelnika za strategijske informacije i istraživanja, Košak je voditelj programa Gospodarenje otpadom Zelene akcije. Dalje, Bogovac je predsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb – istok, Aškić čelnica pulskog Možemo! te osnivačica tvrtke Eko.-Adria d.o.o. koja se bavi izradom planova za gospodarenja otpadom, elaborata gospodarenja otpadom, izrada odluka o komunalnom redu. Naposljetku, Nunić je aktivistica Zelene akcije.

Komentari