‘ŠVICARSKI’ MODEL JE GORUĆA TEMA! SDP od Tomaševića traži izvještaj o odvozu otpada, Petek: ‘Godinu dana je dovoljno da se vide problemi i da se oni isprave’

Renato Petek (Foto: Damir Krajac/CROPIX)

U četvrtak, 26. svibnja, održat će se 12. sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba. Jedna od točaka prijedloga dnevnog reda je Prijedlog zaključka (izvješće o aktivnostima i pripremi za provedbu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba), a predlaže je Klub gradskih zastupnika SDP-a. Tom prigodom nam je zastupnik Renato Petek pojasnio zašto su od gradonačelnika zatražili to izvješće.

Petek naglašava kako su još u veljači donijeli odluku o novom načinu odvoza otpada koji je trebao stupiti na snagu 1. srpnja, no kako kaže, za to je trebalo odraditi brojne aktivnosti – od tiskanja vrećica do izdavanja dozvola za postavljanje bokseva kako bi spremnici bili pod nadzorom. Što se tiče spremnika tu su tri mogućnosti: Jedna je da idu u dvorišta, druga da idu u smetlarnike unutar zgrada i treća je da se s Čistoćom dogovore za lokacije gdje će biti postavljene na javne površine bez naknade.

Potrebne su jasne analize

“Zamjenica gradonačelnika je komentirala da ukoliko ne bude sve spremno, moguće je da dođe do odgode te odluke, stoga smo mi postavili kao Klub točku dnevnog reda na Skupštini da dobijemo izvješće sa svim tim aktivnostima. Aktivnosti su i one edukativne koje su trebale biti odrađene, pripreme za postavljanje plana unutar šireg centra Zagreba za podzemne spremnike jer smo donijeli odluku da se tamo i estetski posebno obrati pozornost da se maknu kante s ulice”, pojašnjava Petek i dodaje kako se prema jasnim pokazateljima i analizama treba utvrditi koje su potrebe, odnosno na kojim lokacijama se treba učestalije dolaziti kamionima i odvoziti otpad, a što bi se moglo možda rjeđe voziti.

‘Očito je da postoji problem’

Petek se osvrnuo na problem s kojim se u zadnje vrijeme susreće veliki broj građana, a to su pretrpani kontejneri i neredoviti odvoz.

“Neobično mi je da ne priznaju da imaju nekakav problem jer to je očito vidljivo u brojnim kvartovima da se otpad nije odvozio, da je došlo do preskakanja termina u odvozu, a koji je razlog tomu, teško je reći. Bila su i pisma sindikata iz Čistoće koji su ukazivali na probleme, ali Čistoća negira da ima problem s brojem vozača i kamiona, kao i brojem djelatnika koji izlaze na teren”, kaže Petek.

‘Godinu dana je dovoljno da se vide problemi’

Smatra kako je godinu dana dovoljno vremena da se ustanovi što je dobro, a što pogrešno i da se to popravi kako bi se osigurao red na ulicama, a kako kaže, do toga nije došlo.

Ističe kako je i za vrijeme bivše vlasti bilo u nekoliko navrata takvih sličnih problema s odvozom otpada, a sada je očito ponovno takva situacija, smatra.

“Nova uprava Holdinga bi se trebala bolje pozabaviti time jer mi moramo napredovati u vezi gospodarenja otpadom, uvoditi nove mogućnosti, osigurati infrastrukturu građanima, a vidimo da i ovaj plan koji je bio do 1.srpnja neće biti realiziran”, pojašnjava zastupnik Gradske skupštine.

Kaže kako su do sada već trebale biti tiskane i vrećice za miješani otpad od 10, 20 i 40 litara i biti dostupne u trgovačkim lancima, na vrijeme da se ljudi mogu pripremiti. Ali kako toga nema, Petek vjeruje da će se iz izvještaja koji će gradonačelnik dati vidjeti u čemu je problem.

“On će morati ponovno predložiti Gradskoj skupštini odgodu primjene i postavljanje novog roka unutar kojeg Čistoća i Grad to mogu odraditi”, kaže Petek i dodaje da je to ogroman posao, no da se za taj napredak mora izdvojiti i vrijeme i novac, kao i ljudski resursi”, ističe.

Grad je prvi na potezu

Petek smatra da prije nego se krene sa zahtjevima prema građanima da prvo Grad mora urediti sustav odvoza otpada, da građanima treba osigurati potrebnu infrastrukturu, vrećice, bokseve kante, redovni odvoz i onda se tek građane može prozivati i s njima dijelit odgovornost i početi primjenjivati kazne, ali ne prije nego li Grad i Čistoća odrade svoje.

Na sjednici će biti odluka o komunalnom redu gdje se regulira postavljanje tipskih bokseva, na prijedlog gradonačelnika, ali ta odluka kako naglašava Petek, dolazi tri mjeseca nakon prve odluke, odnosno mjesec dana uoči roka koji je bio zadan.

“Je li rok bio nerealan ili netko nije odradio svoj posao to ćemo tek vidjeti iz izvještaja koji ćemo dobiti pa ćemo moći zaključiti, ali tek ovom odlukom koja će biti donesena na Skupštini, moći će se regulirati postavljanje podzemnih spremnika u široj gradskoj jezgri odnosno tipskih bokseva ispred svih zgrada, a to do sada prije donošenja svih odluka nije bilo moguće, to je trebalo urediti ranije. Taj je rok možda bio preambiciozan, ali ambiciozan i treba bit s obzirom kakav je taj čitav sustav i ovo jest pomak”, zaključio je.

O ovoj smo temi poslali i upit Gradu te ćemo ga objaviti kad ga dobijemo.

Komentari