Švaljek: ‘Grad je dužan ispitati alternativne lokacije za kompostanu i odlagalište građevnog otpada’

FOTO: Facebook / Sandra Švaljek

Oporbeni zastupnici u Gradskoj skupštini Grada Zagreba kritizirali su jučer izvješće koje je Gradska uprava podnijela o poduzetim aktivnostima o uspostavi sustava gospodarenja otpadom, na koje je Skupština u studenom obvezala Grad. Sandra Švaljek je najžustrije kritizirala činjenicu da se nije uspostavio sustav praćenja cijena koji bi u prosjeku spriječio porast cijena za građane, te činjenicu da se ne ispituju različite lokacije za sastavnice Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom, među ostalim i za kompostanu i reciklažno dvorište za građevni otpad, koji su sada planirani u Brezovici i Podsusedu.

Podsjetimo, na inicijativu Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste Sandre Švaljek i HSLS-a, Gradska skupština je 20. studenog 2017. usvojila zaključak kojim je od Grada Zagreba zahtijevala da poduzme šest konkretnih aktivnosti vezano uz uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Među tim aktivnostima bilo je i izvještavanje gradskih zastupnika o svim aktivnostima sadržanima u ostalih pet točaka:

  1. podjeli odgovarajućih spremnika i korištenje pogodnih vozila i/ili tehnoloških rješenja kako bi se usluga mogla naplaćivati po stvarno predanim količinama otpada,
  2. uspostavi sustava praćenja utjecaja nove cijene na račune građana da bi se u prosjeku spriječio rast troškova za građane,
  3. uspostavi burze otpada,
  4. ispitivanju varijantnih lokacijskih i funkcionalnih rješenja prilikom izrade Studije izvedivosti i projektno-tehničke dokumentacije Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom,
  5. uključivanju klubova zastupnika, udruga, stručnjaka i ostalih dionika u pripremu cjelokupne dokumentacije.

Sandra Švaljek kritizirala je podneseno izvješće s obzirom na to da su zastupnici tražili ozbiljno izvješće o uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, a umjesto toga, na tri stranice, dobili popis kamiona i spremnika koji se nabavljaju. Istaknula je da je izvješće, u skladu sa skupštinskim zaključkom, trebalo sadržavati i razradu načina na koji će se uspostaviti naplata odvoza otpada prema stvarno predanim količinama otpada.

Švaljek je naglasila i da nije jasno kako će se pratiti računi koje plaćaju građani. Podsjetila je da su gradski zastupnici spomenutim zaključkom obvezali Gradsku upravu i Zagrebački holding da se računi građana u prosjeku ne povećavaju, odnosno da se uspostavi sustav praćenja računa i izračuna prosjeka, te plan aktivnosti koje će se provoditi ako računi u prosjeku budu veći od dosadanašnjih. Također, upozorila je i da je Skupština obvezala gradonačelnika i Gradsku upravu da ispita i vrednuje različite lokacije za sastavnice Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom, a da su unatoč tome, u suprostnosti s usvojenim zaključkom, neke lokacije već određene, poput kompostane u Brezovici i reciklažnog dvorišta za građevni otpad u Podsusedu.

Anka Mrak Taritaš iz GLAS-a napomenula je da gradski zastupnici žele da građani grada Zagreba račune plaćaju po količini otpada kojeg proizvode, a ne prema nekom imaginarnom volumenu. Istaknula je da se iz izvješća ne vidi kuda Grad ide i kako tamo ide. Svibor Jančić iz Kluba zastupnika Lijevog bloka podneseno izvješće usporedio je s dolaskom u restoran i dobivanjem menija na kojem je umjesto jela naveden popis namirnica koje je kuhar kupio. Zvane Brumnić iz SDP-a ponovio je da Grad ne zna kamo ide. Naglasio je da izvješća služe tome da zastupnici vide u kojem smjeru Grad ide i mogu li stvari popraviti na vrijeme, dok je šteta mala.


Komentari