Raspisan javni natječaj za izbor članova Uprave Zagrebačkog Holdinga! POGLEDAJTE KOJI SU UVJETI!

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet donijeli su, kao Skupština Zagrebačkog holdinga d.o.o., odluku o raspisivanju natječaja za izbor tri člana Uprave Zagrebačkog holdinga, na mandat od četiri godine.

Kako javljaju iz Grada, izdan je javni natječaj za izbor članova Uprave trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o, a traže se tri izvršitelja dužnosti.

Kandidati osim uvjeta propisanih Zakonom, moraju ispuniti i posebno propisane uvjete od kojih su neki – 10 godina radnog iskustva u traženoj struci, 5 godina iskustva na rukovodećim pozicijama, bez nepodmirenih poreznih dugovanja , ali i priložiti program za reformu Holdinga.

Dalje se u natječaju navodi da se članovi biraju na mandat od četiri godine, a Holding ima pravo i poništiti natječaj.

“Zagrebački holding je najvažnije gradsko poduzeće koje pruža brojne komunalne usluge u gradu Zagrebu i kroz sljedeće četiri godine očekuje ga veliki zadatak povećanja učinkovitosti i smanjivanja troškova. Kako je Holding jedna od ključnih poluga za podizanje kvalitete života svih Zagrepčanki i Zagrepčana, od kandidatkinja i kandidata koji se planiraju javiti na natječaj očekujemo da su iznimno motivirani i spremni dati svoj doprinos i ponuditi inovativna rješenja u skladu s  našom vizijom Zagreba kao zelenijeg, transparentnijeg i učinkovitijeg grada. Kako smo ranije i najavljivali, doista želimo vidjeti najbolje ljude na ovim mjestima, zbog čega pozivam sve kvalificirane i motivirane da se jave na natječaj”, istaknuo je gradonačelnik Tomašević prilikom raspisivanja natječaja.

Osim uvjeta propisanih člankom 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), kandidatkinja ili kandidat treba ispunjavati sljedeće uvjete: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij odgovarajuće struke; uz najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme i da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama u upravljanju trgovačkim društvima i/ili drugim pravnim osobama u nekom od sljedećih područja: financije, restrukturiranje, komunalne usluge ili IT sektor.

Uz te uvjete, od kandidatkinja i kandidata se očekuje da u svojoj prijavi obvezno prilože i prijedlog programa razvoja ZGH d.o.o, koji definira strateški okvir te glavne aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi povećanja učinkovitosti i kvalitete usluga koje pruža ZGH d.o.o..

Natječaj je objavljen u ponedjeljak na internet stranicama Grada Zagreba www.zagreb.hr  i Zagrebačkog holdinga na www.zgh.hr, te se na tim adresama može pronaći i popis sve dokumentacije koju valja priložiti prijavi koju kandidati i kandidatkinje trebaju poslati do 12. srpnja 2021.

Komentari