NOVA VLAST, NOVI NATJEČAJ: Biootpad će se zbrinjavati za cijenu od 36,5 milijuna kuna, cijena je veća nego u vrijeme Bandića

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Zagrebački holding raspisao je novi natječaj za zbrinjavanje biootpada, a čija vrijednost iznosi 36,5 milijuna kuna. U istom stoji kako će se zbrinuti okvirna količina od oko 22.500 tona, a ugovor će se sa zainteresiranim stranama sklopiti na godinu dana, umjesto na dosadašnje dvije.

No, nije to jedina razlika u natječajima dvaju vlasti. Bandićeva je naime natječaj procijenila na 73 milijuna kuna, za odvoz 45.000 tona biootpada u dvije godine. Usporedbe radi, prema podacima Čistoće, Zagreb tijekom godine prikupi 26.000 tona biootpada godišnje.

Nadalje, novi natječaj pokazuje i kako je Zagreb spreman skuplje platiti zbrinjavanje biootpada. Sada je naime riječ od oko 1620 kuna po toni, dok je za vrijeme Bandićeve vladavine biootpad zbrinjavan za 1100 kuna po toni pa čak i za 1510 kuna. Čak je i Pripuz, kojeg se sada veže za afere oko ugovaranja poslova s Bandićem, imao nižu cijenu od trenutne. Iznosila je naime 1580 kuna po toni ili 40 kuna manje od sadašnje procijenjene vrijednosti.

Sve su objasnili u Čistoći. “Usluga uključuje preuzimanje, vaganje i obradu otpada kao i sve druge manipulativne radnje ukoliko se otpad ne obrađuje na lokaciji preuzimanja otpada. Također, Zagreb proizvodi i najveću količinu biootpada u RH – dnevno 110-120 tona” rekli su za Jutarnji list pa zaključili kako cijena odgovara situaciji na tržištu.

Naposljetku, Tomaševićeva vlast je, nakon što je prozivana zbog načina zapošljavanja, na ovom natječaju na popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa istaknula šest tvrtki Ratka Bajakića koji je nedavno imenovan članom Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga i čija je sestra, javna bilježnica, ovjerila tu odluku koja je sada na analizi Povjerenstva o odlučivanju u sukobu interesa.

Komentari