Nije li vrijeme za otpor sistemu?

Otpor sistemu je refren BBB – a u jednoj od pjesama s kojom žele poručiti da se neće prestati boriti za pošteniji Dinamo. Apologeti sistema najčešće pokušavaju protivnike tog istog sistema proglasiti anarhistima i neprijateljima koji žele uništiti institucije koje su nam krhke.

Međutim, sistem i institucije nisu istoznačni pojmovi.

Građanske inicijative koje su srušile Plan gospodarenja otpada i spriječavaju privatizaciju Dinama na netransparentan način nisu to učinile na nelegalan način, već pritiskom na političke elite koje odlučuju o tome.

Sistem vas ne želi u tim inicijativama već pred Big Brotherom.

Kažu da je najveća pobjeda Sotone to što je uvjerio ljude da ne postoji. Ja kažem da je najveća pobjeda sistema to što je uvjerio ljude da ne mogu ništa promijeniti.

Autor: Marko Sladoljev

Komentari