PET MILIJUNA KUNA Novac za ublažavanje covid krize prebacuje se u kulturni sektor: Uštede su ostvarili smanjenjem gradskih ureda i plaća

Foto: Davor Pongracic / CROPIX

Gradonačelnik Tomislav Tomašević na idućoj će sjednici gradskim skupštinarima predložiti preraspodjelu sredstava planiranih u Proračunu grada za 2022. Riječ je o sredstvima koja će se prenamjeniti iz ublažvanja covid krize u kulturni sektor kojima je osnivač Grad.

No, sredstva za ovu namjenu osigurat će se iz planiranog smanjenja na stavkama rashoda za zaposlene.  

“Budući da je sukladno izvršenju rashoda za prva tri mjeseca ove godine razvidno kako je na plaćama moguće ostvariti dodatne uštede (slijedom reorganizacije i smanjenjem broja gradskih upravnih tijela s 27 na 16 od 1.1.2022., slijedom smanjenja plaća za najviši nivo rukovodećih mjesta kao i slijedom nepopunjavanja radnih mjesta zbog odlaska djelatnika u mirovinu)”, navodi se u obrazloženju iz grada.

Naime, programska sredstva za ustanove u kulturi, kojima je osnivač Grad Zagreb bila planirana u nižim iznosima nego u prethodnim razdobljima i to zbog neizvjesnosti u pogledu trajanja pandemije. No, uslijed smirivanja situacije, navodi se u Obrazloženju, “ustanove u kulturi iskazale su potrebu za dodatnim sredstvima s obzirom da bi se programska djelatnost mogla realizirati u većem opsegu od prvotno planiranog.

Foto: Pixabay

“Ovim Zaključkom o preraspodjeli osiguravaju dodatna programska sredstva za ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Zagreb u ukupnom iznosu od 4.965.000,00 kuna, a čime su ista planirana na razini 2021.”, navodi se u Obrazloženju koje će gradonačelnik Tomašević podnijeti skupštinarima.

Financiranje je osigurano, a proračun se ne mijenja

Proračun Grada Zagreba za 2022. Gradska Skupština je usvojila 9. prosinca 2021. u ukupnom iznosu od 15.126.911.800,00 kuna. Od navedenog iznosa 10.194.000.000,00 kuna se odnosi na prihode i primitke te rashode i izdatke koji se realiziraju preko računa proračuna, objasnili su iz Grada.

Iznos od 4.932.911.800,00 kuna nije dio novčanog tijeka proračuna već predstavlja vlastite i namjenske prihode koje proračunski korisnici Grada ostvaruju na svojim žiro računima.

“Ukupni iznos rashoda i izdataka planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2022. ovom preraspodjelom se ne mijenja”, navedeno je u obrazloženju.

Komentari