ŽUPANIJA DAJE 3,2 milijuna kuna za programe u kulturi

www.ictbusiness.info

Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za predlaganja programa javnih potreba u kulturi. Prijedlozi programa primaju se do 29. ožujka 2016. godine, a za tu namjenu Proračunom je osigurano 3,2 milijuna kuna.

Sredstva će se dodjeljivati za knjižničnu, izdavačku i muzejsko-galerijsku djelatnost, zatim za zaštitu kulturnih dobara, amaterizam u kulturi te za manifestacije u kulturi.

Pravo podnošenja programa imaju samostalni umjetnici, udruge, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi i medijima kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanje kulturnih dobara i arheološke baštine.

Prijedlozi projekata, programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima i putem linka koji se zajedno s Uputama za prijavitelje nalaze na web stranicama Zagrebačke županije. Prijave s odgovarajućim prilozima je potrebno poslati najkasnije do 29. ožujka 2016. godine na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prosvjetu kulturu, šport i tehničku kulturu, Ulica grada Vukovara 72/V, p.p. 974, 10 000 Zagreb s naznakom „Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2016.“ ili dostaviti osobno na navedenoj adresi u pisarnici na 6. katu.

Komentari