OŠ Samobor konačno dobiva novu dvoranu

samobor.hr

Usprkos velikim vrućinama, radovi na izgradnji dvorane Osnovne škole Samobor lijepo napreduju, uvjerili su se danas predstavnici Grada Samobora prilikom obilaska gradilišta. Završeno je rušenje dotrajalog objekta, a trenutno je u tijeku izgradnja temelja za novu, dvodijelnu dvoranu.
Nova dvodijelna dvorana bit će dimenzija  600 m2  sa pratećim prostorijama  površine cca 400 m2 i to:  dva bloka svlačionica s tuševima, dva  kabineta za nastavnike sa sanitarnim prostorima, strojarnicom, prostorom za čistačice, prostorom za razglas i vatrodijavu te dva spremišta sportsk opreme. Ukupna površina  nove građevine je 1000 m2, a sa postojećom školom će biti povezana toplim hodnikom. Izvođač radova je “MEŠIĆ-COM” Zagreb, Strojarska cesta 22/2, dok nadzor vrši “IVNE GRAĐEVINA”, Zagreb.

Izgradnju nove dvorane vrijedne više od 9 milijuna kuna financiraju Grad Samobor koji će osigurati 75% sredstava i Zagrebačka županija koja će sufinancirati 25% ukupne vrijednosti. Osigurana su i decentralizirana sredstva za izgradnju školskih zgrada Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u iznosu od 1.158.000,00 kuna.

Komentari