JASKANCI: Na vrijeme se prijavite za odvoz glomaznog otpada

Screenshot: Facebook

Tvrtka EKO – FLOR PLUS d.o.o. će u razdoblju od 23. do 27. studenog vršiti odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada sa područja Jastrebarskog, a njega je potrebno prijaviti najkasnije 3 radna dana prije predviđenog odvoza.

Odvoz će se vršiti ovisno o danu odvoza miješanog komunalnog otpada, ali prema novom sistemu, prilikom kojeg djelatnici EKO – FLOR PLUS- a d.o.o. dolaze na vašu adresu.

Da bi vam se izvršio odvoz glomaznog otpada potrebno se pravovremeno prijaviti i to najkasnije 3 radna dana prije predviđenog odvoza na broj telefona 049/587-831 ili putem e-mail adrese: [email protected] Prilikom prijave potrebno je navesti podatke o korisniku (ime, prezime, adresa) i sastav otpada (npr. krevet, željezna rame od bicikla, madraci i sl.).

Na dan odvoza otpad odložite unutar dvorišta neposredno uz kolni ulaz, na način da djelatnicima tvrtke EKO – FLOR PLUS omogućite nesmetan ulaz, a poželjno je i da budete kod kuće prilikom odvoza istog.Ako je vašem dvorištu otežano pristupiti glomazni otpad dopremite na dostupno mjesto pogodno za preuzimanje, a takve okolnosti navedite prilikom prijave.

U glomazni otpad spada:


[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Plastika (stolice, posude..), devenarija (namještaji, palete), metal (posuđe, namještaj) te ostalo (madraci, kauči. Ono što nije glomazni otpad neće biti prikupljeno, a to je građevinski otpad (šuta, cigla, beton), opasni otpad (salonit ploče, otpadna ulja, pesticidi, flourescentne cijevi), akumulatori, električni i elektronski otpad, gume.[/box]

Sav EE otpad (električni i elektronični otpad), građevinski otpad, baterije i akumulatore, otpadne gume i otpadna vozila možete bez naknade predati na reciklažno dvorište Božićka u Jastrebarskom, i to radnim danom od 8 do 18 sati te subotom od 8 do 14 sati, piše JASKAdanas.

Komentari

loading...
-->