JASKA U PROJEKTU ‘PPS DESTINACIJA’: Mogućnost tržišne konkurentnosti i promocije!

hr.wikipedia.org

Turistička zajednica Grada Jastrebarskog zajedno sa 14 gradova i općina Zagrebačke županije prijavila se u projekt Hrvatske turističke zajednice pod nazivom “PPS destinacija”.

U sklopu projekta provoditi će se aktivnosti kojima će se podupirati razvoj turističke ponude i aktivnosti upravljanja destinacijom, a to se prvenstveno odnosi na razvoj ponude destinacija u razdoblju pred i posezone (PPS).

PPS destinacija u kojoj se nalazi naš Grad i koja je odabrana na natječaju nazvana je ’”ZAGREBi po zelenoj okolici’”. Kao glavni turistički proizvodi na kojima će se najaktivnije marketinški raditi odabrani su: “Enogastro turizam” i “Cikloturizam”, a koordinator PPS destinacije je upravo naša jaskanska turistička zajednica.

Hrvatska turistička zajednica odabranim destinacijama koje sudjeluju u projektu u predstojećoj posezoni osigurati veću tržišnu vidljivost i prepoznatljivost za odabrane proizvode. Tako će destinacije udružene u ovaj projekt biti će u mogućnosti tržištu ponuditi raznovrsniju, bogatiju, atraktivniju i konkurentniju ponudu, a ovim projektom osigurati će se sredstva za dodatnu promociju. Destinacije će također biti i posebno istaknute na web portalu HTZ-a, a biti će osigurane i posebne prezentacije za tour operatere te turističke agencije, ugostit će studijska putovanja turističkih agenata i novinara, te biti prezentirane kroz posebne promotivne kampanje.


Komentari

loading...