PROVEDENO ISTRAŽIVANJE ZA ZAGREBAČKU ŽUPANIJU: Čak 69,6 posto učenika želi ići na fakultet

FOTO: Instagram

Za učenike četvrtih i osmih razreda osnovnih škola.

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu proveo je istraživanje „O učenju 2015./2016.“ u četiri hrvatske županije, Zagrebačkoj, Međimurskoj, Krapinsko-zagorskoj i Varaždinskoj županiji, u razdoblju od studenog 2015. do veljače 2016. godine.

Projekt je proveden s ciljem istraživanja razvijenosti kompetencije „učiti kako učiti“ kod učenika četvrtih i osmih razreda osnovnih škola te stvaranja empirijske podloge za razvoj nacionalne, regionalnih i školskih politika i praksi poticanja ključne kompetencije za cjeloživotno učenje.

Također, izvještaj se bavi obrazovnim aspiracijama koje učenici i njihovi roditelji imaju u vezi s neposrednim i budućim obrazovnim iskustvima i ishodima.


Istraživanje je provedeno u 47 osnovnih škola Zagrebačke županije, točnije, sudjelovalo je 2682 učenika četvrtih razreda i 2601 učenika osmih razreda.

Pokazalo se kako 26,7 posto učenika osmih razreda želi nastaviti svoje obrazovanje u gimnaziji, 39,5 posto želi nastaviti četverogodišnje strukovno obrazovanje, 10,6 posto trogodišnje strukovno dok je 23,2 posto učenika još uvijek neodlučno.

Obrazovni status roditelja

Želje učenika vezane uz upis srednje škole razlikuju se i ovisno o obrazovnom statusu roditelja.

Što je viši obrazovni status roditelja, viša je i namjera učenika za upisivanjem gimnazijskog programa u odnosu na druge vrste srednjoškolskog obrazovanja. U Zagrebačkoj županiji dominantna je struktura u kojoj oba roditelja imaju srednju stručnu spremu, njih 48,9 posto.

Ostali rezultati pokazuju da u 22,5 posto slučajeva jedan od roditelja ima završenu višu/visoku školu ili fakultet, 17,8 posto gdje su oba roditelja sa završenom višom/visokom školom ili fakultetom te 10,8 posto gdje su oba roditelja sa završenom osnovnom školom ili barem jedan od roditelja sa završenom srednjom školom.

Nakon završene srednje škole 69,6 posto učenika osmih razreda Zagrebačke županije želi nastaviti svoje školovanje na fakultetu.

U odnosu na ostale županije, Zagrebačka županija je na prvom mjestu te ju slijede Krapinsko-zagorska županija s 66 posto, Varaždinska županija s 63 posto i Međimurska županija s 61 posto.

Više o istraživanju pogledajte ovdje.

Ulaganje u školstvo

Inače, Zagrebačka županija dugi niz godina gotovo 40 posto ukupnog proračuna ulaže u školstvo.

Ove godine za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, osigurano je ukupno 132.784.995,00 kuna, od čega je oko 47,5 milijuna kuna rezervirano za kapitalnu izgradnju u školstvu. To je do sada najveći iznos koji se planira za tu svrhu u Zagrebačkoj županiji.

Osim po intenzivnoj gradnji škola i sportskih dvorana Zagrebačka županija znatna sredstva ulaže i za stipendije. Tako će u ovoj školskoj godini stipendije primati 192 stipendista za što je osigurano 2.350.000,00 kuna.

Komentari