‘Čitam, dam, sretan sam – svoju knjigu daruj i tuđe srce obraduj!’

Ljubav prema čitanju i darivanju.

Povodom Međunarodnoga dana darivanja knjiga, a u okviru nacionalne kampanje poticanja čitanja, i Narodna knjižnica Vrbovec ove se godine priključila akciji darivanja i prikupljanja slikovnica i dječjih knjiga, koja se odvija pod geslom „Čitam, dam, sretan sam – svoju knjigu daruj i tuđe srce obraduj!“

Nakon završetka ove akcije, Knjižnica će prikupljene slikovnice proslijediti ustanovama i udrugama koje brinu o dobrobiti djece. Darivajući svoju slikovnicu drugom djetetu, uz objašnjenje zašto to rade i koliko će to drugima značiti, djeca mogu naučiti kako je važno i lijepo pomagati.

Međunarodni dan darivanja knjiga volonterski je projekt, kojim se djecu želi potaknuti da više čitaju i kojim se kod njih nastoji probuditi ljubav prema čitanju i darivanju. A, upravo je to glavna misija hrvatske nacionalne kampanje „Čitaj mi!“, koju ovom akcijom podupire i Vrbovec.


“Slikovnice i dječje knjige mogu se donijeti do 14. ožujka, pa stoga apeliramo na svu djecu i odrasle, da donesu slikovnice i dječje knjige koje im više nisu potrebne i odlože ih u pripremljenu kutiju”, kaže ravnateljica Narodne knjižnice Vrbovec, prof. Martina Sanković.

Komentari