VRUĆI PRAŠNJAVI LJETNI DANI U ZAGREBU! Grad postaje veliko gradilište: Donosimo detaljan popis gdje će se sve kopati

Ilustracija (Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX)

S masovnim odlaskom građana na godišnje odmore, Zagreb se pretvara u ogromno gradilište.

U nastavku vam donosimo detaljne informacije o planiranim ljetnim radovima koje smo dobili iz Grada Zagreba, a koje su oni dobili iz podružnica i ovisnih društava Zagrebačkog holdinga.

Napominju kako se svi planovi, kao i status aktivnih projekata, nalaze na mrežnim stranicama njihovih podružnica i ovisnih društava zaduženih za pojedine vrste radova.

Planirani radovi Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. u ljetnom periodu su:

Jablana, Jela, Bršljana i Čempresa – rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda

Jablanička I. odvojak – izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda

Branovečina od k.br. 19 a do 19 h – izgradnja javnog kanala

Varoška – odvojak za kbr 69 a i 69 b; Novoselečki put – odvojak za kbr 20-38 a; Lektrščica – odvojak za kbr 48;

Krčaza kbr 11,19,21; Branovečina – odvojak za kbr 16 a-22; odvojak za kbr 76 L; odvojak za kbr 80 i;

Lozica – odvojak do kbr 99 a; Prašnica gornja – za kbr 22 i 24 (CJELINA 2) – nastavak radova na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda

Orehovečki odvojak – izgradnja javnog kanala s precrpnom stanicom

Jabukovac, Paunovac, Slavujevac (Tuškanac) – nastavak radova na rekonstrukciji javnog kanala

Donji Rim – nastavak radova na rekonstrukciji javnog kanala

Dubje – izgradnja javnog kanala

Naselja Gornji i Donji Jarek – izgradnja javnog kanala

Horvatov put – izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda

Piškorov breg – izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda

Huzjanova – nastavak radova na izgradnji sabirnog kanala

Jerolima Miše – izgradnja javnog kanala

Letnička, Olovska, Fučeki – izgradnja javnog kanala

Šimunčevec – dovršetak radova na vodospremi i prespajanje zona

Planirani su i radovi (ovisno o sklapanju ugovora):

Kruglice, Kutiček, Drežnik (u naselju Demerje) – izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda

Dragonožečka, Prilaz Rožićima – izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda

I. Resnički gaj – izgradnja javnog kanala

Veliki Vrh – izgradnja javnog kanala

Slanovečka cesta za k.br. 79 do 81 – izgradnja javnog kanala i vodoopskrbnog cjevovoda

Ulica Križnog puta od Konjščinske do Zavidovičke – izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda

Kurekov breg s odvojcima – izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda

Tošovac – rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda

Šuškovići do k.br. 37 a, 61 d, Markuševački Popovec do k.br. 332 b – izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda

Gračanski Mihaljevac – rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda

Dobrodol, Šimunčevec, Vuger selo – izgradnja sabirnih i sekundarnih kanala

1.Trnjanski zavoj – rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda

Ulica bagrema – rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda

Gradska plinara Zagreb tijekom ljeta planira radove rekonstrukcije plinovoda u Lastovskoj, Ožegovićevoj i Remetskoj ulici, na dijelu Selske ulice te u naselju Volovčica.

Radovi na cestama

Tijekom ljetnih mjeseci izvodit će se radovi na rekonstrukciji pothodnika na Aveniji Dubrovnik, i to Središće – Sopot, Siget – Velesajam s predviđenim početkom radova u lipnju, a Trnsko i Savski gaj s početkom u srpnju. Prilikom izvođenja radova na srednjim ulazima bit će potrebna prometna regulacija, koja će se utvrditi komisijskim očevidom za prometnu regulaciju.

Nadalje, na zagrebačkim prometnicama izvodit će se i radovi koje donosimo u nastavku. Pritom će prometnice biti djelomično, a u iznimnim situacijama, jer to zahtijevaju radovi, i u potpunosti zatvorene sukladno privremenoj regulaciji prometa u suradnji sa svim nadležnim tijelima. Također, vodit će se briga o najpovoljnijim razdobljima kako bi promet bio što manje opterećen, no za očekivati je, s obzirom na to da se radi o glavnim prometnicama, veća prometna zagušenja i gužve, koje su zbog opsega radova, nažalost, neizbježne.

IZVANREDNO ODRŽAVANJE MOSTA NA ZAGREBAČKOJ CESTI (PREKO POTOKA VUGER) S ISTRAŽNIM RADOVIMA

Na propustu u Zagrebačkoj cesti u Sesvetama montiran je čelični pješački hodnik s ogradama, koji je uslijed korištenja i izloženosti vremenskim uvjetima korodirao te je potrebna njegova sanacija. Planirani početak radova je tijekom srpnja ove godine, a očekivano trajanje dva mjeseca.

IZVANREDNO ODRŽAVANJE ALEJE BOLOGNE IZNAD POTHODNIKA STENJEVEC

Zbog procurivanja vode u pothodniku Stenjevec potrebno je izvršiti njegovu sanaciju postavom nove hidroizolacije te zamjenom kolničke konstrukcije i asfalta na Aleji Bologne. Početak radova planiran je krajem srpanja, a završetak krajem kolovoza 2022. godine.

ZAMJENA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA MOSTU SLOBODE

Prijelazne naprave na Mostu slobode potpuno su dotrajale i potrebno ih je zamijeniti. Privremena prometna regulacija izvest će se do pola mosta, dok će drugi dio biti u funkciji za promet motornih vozila, pješaka i biciklista. Također, most će se morati u potpunosti zatvoriti kada se budu varile prijelazne naprave na mjestu prekida. Tijekom završnog varenja prijelaznih naprava, Most slobode će četiri noći biti zatvoren za promet kako bi se obje polovice prijelazne naprave mogle kvalitetno zavariti, što nije izvedivo pod prometnim opterećenjem, a o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni. Radovi su započeli 31. svibnja 2022. godine, a planirani završetak je u kolovozu 2022. godine.

IZVANREDNO ODRŽAVANJE JUŽNOG PRILAZNOG VIJADUKTA JADRANSKOG MOSTA S UPORNJAČKIM PROSTORIJAMA TE ZAMJENA PRIJELAZNIH NAPRAVA

Radovi na prijelaznim napravama izvodit će se u sklopu sanacije južnog prilaznog vijadukta, prilikom čega će se sanirati obje strane vijadukta. Prijedlog je da se zatvori jedna strana vijadukta te da se promet prebaci na drugu stranu i obrnuto te će za vrijeme trajanja radova Riječku ulicu biti potrebno u jednom segmentu zatvoriti za promet u skladu s dinamikom radova. Nadalje, sjeverna prijelazna naprava sanirat će se zasebno, ovisno o dinamici izvođenja radova na južnom dijelu objekta, a radi se o najdužoj prijelaznoj napravi u gradu Zagrebu (60 m). Planirani početak radova je u lipnju 2022. godine, a planirani završetak u ožujku 2023. godine.

IZVANREDNO ODRŽAVANJE GORNJEG STROJA I OPREME NADVOŽNJAKA AVENIJE VEĆESLAVA HOLJEVCA (RANŽIRNI KOLODVOR)

U prvoj fazi već su izvedeni radovi, koji su započeli 21. veljače 2022. godine, na nogostupu, opremi, pješačkoj ogradi te su zamijenjene zaštitne mreže za vodove HŽ-a i odbojne ograde. Naime, radovi se vrše u dvije faze. U prvoj fazi izvode se radovi na vanjskim dijelovima nadvožnjaka, odnosno prvo se planira sanacija pješačke površine koja povezuje Buzin i Novi Zagreb. Gradilištem je zauzeta polovina kolne površine po objektu te će se promet odvijati na preostaloj polovici kolnika (jedna traka po smjeru), a pješacima i biciklistima osigurano je kretanje revizionim stazama na središnjem pojasu objekta. Radovi su u tijeku, a predviđeni završetak radova je 30. lipnja 2022. godine.

IZVANREDNO ODRŽAVANJE SAVSKOG MOSTA

Radovi na izvanrednom održavanju Savskog mosta, kojima će Savski most u cijelosti biti obnovljen, započeli su 25. siječnja 2021. godine. Nakon puštanja u promet Savskog mosta za pješake i bicikliste te preuzimanja kolno/pješačke površine preostali su radovi na zamjeni ležajeva na sjevernom stupu u koritu rijeke. Naime, radovi na gornjem ustroju završeni su te je most pušten u promet 29. ožujka 2022. godine, dok se radovi nastavljaju na stupu S3 u koritu rijeke Save, što neće utjecati na promet preko mosta. Predviđen je završetak svih radova do sredine srpnja 2022. godine.

REKONSTRUKCIJA DIJELA AVENIJE MARINA DRŽIĆA S IZGRADNJOM DESNOG SKRETAČA OD AUTOBUSNOG KOLODVORA DO ULICE GRADA VUKOVARA

Predviđena je rekonstrukcija dijela Avenije Marina Držića s izgradnjom desnog skretača na zapadnom dijelu Avenije Marina Držića od Autobusnog kolodvora Zagreb do Ulice grada Vukovara u dužini od 223 m i ukupnoj širini od 3 m s uređenjem postojećeg nogostupa na zapadnoj strani Avenije Marina Držića širine 4,0 m i dužine 200 m s izmještanjem četiriju stupova javne rasvjete i hortikulturnim uređenjem zelenog pojasa. Radovi su započeli 4. svibnja 2022. godine te su još u tijeku, a kraj radova predviđa se za 21. lipnja 2022. godine.

Također, radovi se izvode uz privremenu regulaciju prometa, odnosno zatvaranje zapadne trake Avenije Marina Držića u razdoblju 9–14 sati. Predmetni zahvat ne sadrži izmjenu vrelovodne mreže, koja je zamijenjena prošle godine, i vodoopskbnog cjevovoda. Gradski autobusni i tramvajski promet neće biti u prekidu i mijenjati stajališta.

IZGRADNJA AUTOBUSNOG STAJALIŠTA U VELIKOPOLJSKOJ ULICI

Predviđeni su radovi na izgradnji autobusnog stajališta u formi ugibališta s dužinom ravnog dijela perona od 20 m. Stajalište je predviđeno ispred kućnih brojeva 2c, 2d i 2e u Velikopljskoj ulici, u blizini raskrižja s Avenijom Većeslava Holjevca, a na stajalištu nije predviđena nadstrešnica. Planirani početak radova je u lipnju 2022. godine, a rok izvođenja radova jest 30 dana. U zoni izvođenja radova promet će se odvijati naizmjenično jednim prometnim trakom.

IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA NA SISAČKOJ CESTI

Predviđeni su radovi na izgradnji dvaju autobusnih stajališta u formi ugibališta, dužine ravnog dijela perona 20 m, na Sisačkoj cesti u zoni raskrižja s Burićevom ulicom. Na oba je stajališta predviđeno postavljanje nadstrešnice od triju modula, a predviđena je i rekonstrukcija postojećeg kolnika u dužini od 200 m. Planirani početak radova je u srpnju 2022. godine, a rok izvođenja radova jest 60 dana. U zoni izvođenja radova promet će se odvijati naizmjenično jednim prometnim trakom.

REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA NOVA CESTA – KRANJČEVIĆEVA ULICA – ULICA BOŽIDARA ADŽIJE

Rekonstrukcija postojećeg raskrižja obuhvaća uređenje svih pet privoza te izgradnju dvaju međusobno povezanih kružnih tokova. Također, uredit će se i prometna signalizacija u svrhu povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu te povećanje propusne moći raskrižja, a u sklopu izvođenja radova na prometnici i oborinskoj odvodnji izvest će se radovi na javnoj rasvjeti, krajobraznom uređenju te zaštita 110 kV kabela.

Privremena će se regulacija prometa prilagoditi dinamici izvođenja radova, odnosno predviđa se izvođenje radova po fazama, zbog čega će svaki privoz u određeno vrijeme biti privremeno zatvoren za prometovanje. Tijekom planiranja privremene regulacije prometa vodit će se računa o maksimalnoj protočnosti raskrižja, a predviđeno vrijeme početka radova je u kolovozu 2022. godine. Vrijeme izvođenja radova je 2 mjeseca od dana uvođenja u posao.

PETRAČIĆEVA ULICA

Radovi na rekonstrukcija Petračićeve ulice s izgradnjom javnog kanala započeli su 4. travnja 2022. godine, a obuhvaćaju rekonstrukciju Petračićeve ulice od Magazinske do ulice Andrije Žaje, izgradnju javnog kanala, izgradnju nogostupa te postavljanje stupova javne rasvjete. Planirani završetak radova jest polovicom srpnja 2022. godine.

AUTOBUSNO STAJALIŠTE U ULICI KARAŽNIK

Projektom izvanrednog održavanja planira se izvođenje autobusnog ugibališta u ulici Karažnik ispred kućnih brojeva 1A, 1B i 1C. Projektom je planiran peron dužine 18 m te širine 2,8 m, a od raskrižja Dubravica – Karažnik do perona planiran je nogostup širine 1,5 m. Tijekom radova ne očekuje se zatvaranje prometnice, međutim, vrijedit će posebna regulacija prometa sukladno rješenju o privremenoj regulaciji prometa, koje će se ishoditi do početka radova. Planirani početak radova je 20.06. sa rokom izvođenja od 30 dana.

KRIŽANJE ŠESTINSKI TRG – ŠESTINSKI VIJENAC – ŠESTINSKI PRILAZ

Zbog nepreglednosti postojećeg križanja kao i smanjenja uzdužnog nagiba te povećanja preglednosti i sigurnosti predviđena je izgradnja kružnog raskrižja – rotora istočno od postojećeg trokrakog križanja. Radovi su predviđeni u nekoliko etapa. Tako je prva etapa provedena kroz rušenje Župnog dvora Šestine na lokaciji Šestinski vijenac 1, dok su u drugoj etapi izvršeni radovi na izgradnji kanalizacijske mreže i vodoopskrbnog cjevovoda, ukupne duljina planiranog zahvata cca 490 metara. Trenutno se izvode radovi zadnje, treće faze – izgradnja prometnih površina, parkirališta, fontane i javne rasvjete. Planirani rok završetka radova je u lipnju 2022. godine.

REKONSTRUKCIJA ODVOJKA GRAČANSKE CESTE

Radi poboljšavanja cestovnog i pješačkog prometa planira se rekonstrukcija odvojka Gračanske ceste s izgradnjom jednostranog nogostupa te zaokretnice na kraju ulice. Predviđeno je da radovi na rekonstrukciji započnu početkom mjeseca srpnja 2022. godine sa rokom izvođenja 60 dana od dana uvođenja u posao.

IZGRADNJA ODVOJKA SELSKE CESTE U SESVETAMA KOD KBR. 23

Temeljem inicijative Agencije za promet i posredovanje nekretninama, a s ciljem realizacije Programa stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata na području Grada Zagreba pristupit će se izgradnji prometnice s odvodnjom dužine cca 140 m zajedno s kompletnom komunalnom infrastrukturom (javni kanal, vodoopskrbni cjevovod, plinovod, javna rasvjeta, EKI) te rekonstrukciji dijela Selske ceste zbog izmještanja postojećeg autobusnog ugibališta. Obrađene su ponude i čeka se odluka o odabiru i sklapanje ugovora. Sa radovima će se započeti po sklapanju ugovora, očekuje se tijekom srpnja, sa rokom izvođenja od 90 dana.

REKONSTRUKCIJA VIROVITIČKE ULICE OD BUDIMSKE ULICE DO ULICE BRAĆE ORUŽEC

Temeljem inicijative Gradskog ureda za mjesnu samoupravu predviđena je rekonstrukcija postojećeg dijela Virovitičke ulice u dužini od cca 160 m (kolnik, obostrani nogostup i sustav površinske odvodnje oborinskih voda) te izgradnja produžetka Virovitičke ulice sa spojem na Budimsku ulicu u formi T-raskrižja u dužini od cca 50 m. U cijeloj ulici predviđena je i zamjena postojećih svjetiljki javne rasvjete. U tijeku je obrada pristiglih ponuda. Sa radovima će se započeti po okončanju postupka javne nabave, planira se tijekom srpnja-kolovoza, sa rokom izvođenja od 90 dana.

IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA U ULICI IVANA MAŽURANIĆA

Predviđena je izgradnja dvaju autobusnih stajališta sa zapadne i istočne strane kolnika u ulici Ivana Mažuranića, sjeverno od raskrižja s ulicom Rebar. Istočno stajalište pješačkim će se prijelazom povezati s postojećim nogostupom, a predviđeni su peroni dužine 15 m i širine 2 m. Na zapadnom stajalištu predviđeno je postavljanje nadstrešnice s trima modulima. Planirani početak radova je u lipnju 2022. godine, a rok izvođenja radova jest 30 dana. U zoni izvođenja radova promet će se odvijati naizmjenično jednim prometnim trakom.

Komentari