VELIKO ISTRAŽIVANJE! Većina Hrvata želi seksualni odgoj u školama, smatraju da je država djeci dužna osigurati pristup informacijama

učenici
Zarko Basic/PIXiSELL/Ilustracija

Više od tri četvrtine građana Hrvatske smatra da u škole treba uvesti sveobuhvatno seksualno obrazovanje, a čak 72 posto ih smatra kako seksualni odgoj za učenike mora biti obvezan.

Rezultati su to velikog terenskog istraživanjab agencije Ipsos koje je provedeno na reprezentativnom uzorku od 993 osobe starije od 18 godina u Hrvatskoj, objavio je Index.

Istraživanje je naručio Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) koji se bavi pravima žena. Prema tom istraživanju, čak devet od 10 ispitanika smatra da je država dužna osigurati djeci i mladima pristup informacijama, obrazovanju i uslugama vezanim uz zaštitu njihovog reproduktivnog i seksualnog zdravlja.

Istraživanje je na razini Hrvatske provedeno u razdoblju od 1. do 20. ožujka. Najveću potporu uvođenju sveobuhvatnog seksualnog obrazovanja kao obveznog predmeta iskazuju anketirani stari od 30 do 45 godina, u kojoj je najviše ispitanika koji imaju djecu ili planiraju imati djecu.


Komentari