U Zagrebu je sada skuplje umrijeti: Gradska groblja povećala sve cijene

Pixabay

Ustanova Gradska groblja objavila je novi cjenik usluga te povećala sve cijene od ukopa, kremiranja i iskopa, do održavanja groblja te prijevoza pokojnika i vijenaca. Došlo je do usklađivanja cijena kako bi se u budućnosti mogli ostvariti novi projekti i proširiti groblja, ali i povećati kvaliteta pogrebnih i drugih usluga, piše Jutarnji.

“Visina grobne naknade u drugim gradovima Hrvatske iznosi od 125 kuna u Osijeku, oko 200 kuna u Varaždinu do iznosa 300 kuna u Rijeci, a ona u Zagrebu bila je od 52 do najviše 125 kuna, bez PDV-a, u zavisnosti od lokacije gradskog groblja. Slična situacija je i kod visina godišnjih naknada za grobnice u Zagrebu koja je bila između 95 i 200 kuna, a one u Osijeku, Zadru, Varaždinu i Rijeci kretale su se od najmanje 200 do čak 350 kuna”, kazao je Patrik Šegota, voditelj Gradskih groblja, te dodao kako se cijene većine usluge nisu dizale od 2007. godine.

Prikupljeni novac od povećanja cijena koristit će se, pak, za nove projekte, kaže Šegota. U planu je cijeli niz projekata u vrijednosti od 250 milijuna kuna, od kojih valja izdvojiti obnovu arkada na Mirogoju, kao i novo polje na Gaju urni.

“U našim poslovnim planovima, od kojih je dio već u realizaciji, treba istaknuti izgradnju i daljnje proširivanje groblja na 16 lokacija, od ukupno 28, kojima upravljaju zagrebačka Gradska groblja, čime se želi odgovarajuće pratiti potrebe građana Zagreba za grobnim mjestima. Time će se bitno smanjiti liste za dodjelu grobnih mjesta zbog velike potražnje za njima. Nadalje, objedinit ćemo komunalne usluge namijenjene građanima, čime će doći do racionalizacije cijena i lakšeg i jednostavnijeg ugovaranja usluga”, istaknuo je Šegota za Jutarnji.

Među ostalim projektima jest i energetska obnova zgrada te proširenje prostora za parkiranje vozila na Mirogoju, kao i osiguranje prijevoza do groblja za invalidne i starije osobe.


Komentari