SVJETSKI USPJEH DOMAĆEG ZNANSTVENIKA: Zagrepčanin Tomislav Friščić pridružio se Ruđerovim ‘zelenim’ kemičarima

Twitter

Tomislav Friščić danas je jedan od vodećih i svjetski prepoznatih znanstvenika u kemiji.

Tomislav Friščić jedan je od vodećih svjetskih znanstvenika na polju mehanokemije, a trenutno radi kao profesor na McGill Sveučilištu u Kanadi gdje vodi i svoju istraživačku grupu. Friščić je postao vanjski suradnik Instituta Ruđer Bošković (IRB). Uključenje ovog izuzetnog mladog znanstvenika u tim znanstvenika IRB-a rezultat je dugogodišnje suradnje Laboratorija za zelenu sintezu Zavoda za fizičku kemiju IRB-a i Friščićeve istraživačke skupine s kanadskog Sveučilišta McGill.

Friščićeva istraživačka skupina, osnovana 2011. godine, ima ključnu ulogu u istraživačkim uspjesima Sveučilišta McGill u području ‘zelene’ kemije. Glavni znanstveni interesi grupe su razvoj ekološki i energetski održivih katalitičkih transformacija te procesa samoudruživanja u čvrstom stanju za pripravu različitih vrsta funkcionalnih materijala.

Projekt Hrvatske zaklade za znanost

Zajednički rad znanstvenika grupe prof. Friščića i Laboratorija za zelenu sintezu IRB-a doveo je do otkrića novih materijala, poput katsenita, novog polimorfa poroznog materijala ZIF-8, a koji je 2015. godine objavljen u poznatom časopisu Nature Communications. Dvije grupe su aktivno surađivale i na uspostavnom projektu Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) ‘Mehanokemijska reaktivnost pod kontroliranim uvjetima temperature i atmosfere za čistu sintezu funkcionalnih materijala’, čiji je voditelj dr. sc. Krunoslav Užarević s IRB-a.

Pored toga, nedavno otkriće Friščićeve skupine o postojanju prirodnih minerala sa strukturom metal-organskih mreža, nastalo u suradnji s doktorandom Igorom Huskićem. Ovo istraživanje pokazalo se posebno važnim jer je ukazalo na potrebu za cjelovitijim razumijevanjem pojavljivanja metal-organskih struktura u  prirodi, za koje se do sada smatralo da su raspoložive isključivo umjetnim putem u laboratorijima.

Autor zapaženih publikacija

U doticaj sa ‘zelenom’ kemijom prof. Friščić je došao tijekom postdoktorskog usavršavanja u grupi jednog od pionira ‘zelene’ kemije, prof. Williama Jonesa na Cambridgeu, gdje je u razdoblju od 2006.-2011. godine radio na definiranju novih metoda mehanokemijske sinteze. Tijekom svog rada s prof. Jonesom objavio je kao vodeći autor niz zapaženih publikacija u najpoznatijim svjetskim znastvenim časopisima, a nakon odlaska s Cambridge-a 2011. godine osniva svoju istraživačku skupinu na Sveučilištu McGill u Montrealu, Kanada.

Tomislav Friščić danas je jedan od vodećih i svjetski prepoznatih znanstvenika u kemiji materijala i zelenoj kemiji, sa više od 140 znanstvenih publikacija u vodećim znanstvenim časopisima poput Nature Materials, Nature Chemistry, Nature Communications,  Journal of the American Chemical Society, Angewandte Chemistry International Edition, Accounts of Chemical Research, Chemical Communications i drugima i preko 6000 citata. Tomislav je nositelj mnogih nagrada, od kojih se može izdvojiti RSC ChemComm Emerging Investigator Award, dodijeljena 2014. godine od strane Royal Society of Chemistry.

”Rad kolege Friščića zapažen je i izvan znanstvenih krugova, o čemu svjedoče nedavni članci u New York Timesu i Forbesu. Tomislav već dugi niz godina radi na razvoju i promociji hrvatske kemije čvrstog stanja, kako kroz obrazovanje i uključivanje studenata sa hrvatskih institucija u rad svoje skupine, tako i kroz zajedničko apliciranje za projekte i suradnje sa znanstvenim skupinama iz Hrvatske. Stoga, smatram da je uključivanje prof. dr. sc. Tomislava Friščića u rad Zavoda za fizičku kemiju velika dobit za Institut Ruđer Bošković, ali i kemiju u Hrvatskoj.” – zaključio je dr. Užarević, voditelj Laboratorija za zelenu sintezu IRB-a.

Širok znanstveni interes

Tomislav Friščić je izvanredni profesor na McGill University, Montreal, Kanada, gdje se kao docent zaposlio 2011. godine, a tenure je dobio 2016. godine. Diplomski rad je obranio na Sveučilištu u Zagrebu, 2002. godine, pod mentorstvom prof. dr. sc. Branka Kaitnera, nakon čega odlazi na University of Iowa, gdje izrađuje doktorski rad pod vodstvom prof. dr. sc. Len MacGillivraya. Tomislav je bio postdoktorski suradnik i Herchel Smith Research Fellow u grupi profesora William Jonesa, University of Cambridge, u razdoblju od 2006.-2011. godine. Njegov glavni znanstveni interes je razvoj katalitičkih procesa i procesa samoudruživanja u čvrstom stanju za sintezu različitih klasa organskih, koordinacijskih, farmaceutskih i nanočestičnih materijala.

Autor i recenzent

Tomislav je autor više od 140 radova u eminentnim znanstvenim časopisima poput Nature Materials, Nature Chemistry, Nature Communications,  Journal of the American Chemical Society, Angewandte Chemistry International Edition, Accounts of Chemical Research, Chemical Communications i drugima, a njegovi su radovi citirani više od 6100 puta (WoS, 01.07.2016). 2011. godine je nagrađen RSC Harrison-Meldola Medal nagradom koju dodjeljuje Royal Society of Chemistry. Tomislav je bio suradnik ili voditelj na više od 25 projekata te u svoju grupu uključio tijekom rada više od 38 studenata kao doktorande ili postdoktorande.

Za svoj rad u nastavi i vođenju studenata je nagrađen prestižnom Tomlinson Scientist Award, te Dawson Research Scholar nagradom koje dodjeljuje njegovo matično sveučilište. Tomislav je recenzent za brojne znanstvene časopise, te godišnje u prosjeku recenzira više od 60 članaka.

2013. godine je postao član uredništva časopisa CrystEngComm, a također je i pomoćni urednik u časopisu Molecular Crystals & Liquid Crystals te urednik za medije časopisa Crystal Growth & Design.

Pomaže hrvatskim studentima

Tomislav je već godinama izuzetno angažiran na razvoju i edukaciji hrvatskih studenata, koji su često boravili u kraćim razdobljima u njegovoj grupi u Cambridgeu. Laboratorij za zelenu sintezu i Zavod za fizičku kemiju IRB-a ima dugačku i izuzetno plodnu suradnju sa Friščić Research Group, te već godinama publiciraju zajedničke radove iz područja mehanokemije i zelene kemije.

Komentari