Stigle preporuke za održavanje misa na Badnjak i Božić: Evo čega ćete se morati pridržavati

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je preporuke za održavanje misnih slavlja na Badnjak i Božić.

“Preporučuje se skraćenje svetih misa u božićno vrijeme, osobito polnoćke. Potrebno je,
koliko god je moguće skratiti trajanje, a povećati broj svetih misa te pomaknuti mise na
Badnjak u ranije termine, da završe do 22 sata.

“Potrebno je, ograničiti maksimalni broj vjernika na misnom obredu u crkvi na način da
se udovolje slijedeći uvjeti: broj vjernika koji mogu istovremeno biti u crkvi ovisi o unutarnjoj površini crkve na način da ne smije biti više od jednog vjernika na sedam (7) kvadratnih metara prostora predviđenog za vjernike (dakle, u površinu crkve se ne računa prostor oko oltara) i istovremeno treba osigurati dva metra razmaka u svim smjerovima između vjernika na misi.

Obavijest o najvećem dopuštenom broju vjernika na misi treba biti istaknuta na ulazu, a
župljani trebaju voditi računa o tome da zaduže nekoga da kontrolira broj osoba koje ulaze.

Održavanje fizičke distance: Članovi istog kućanstva i obitelji koje zajedno dođu na misu, ne trebaju održavati međusoban razmak od dva metra, ali između jednog kućanstva/obitelji i drugog kućanstva/obitelji treba biti razmak od dva metra. Preporučujemo odrediti klupe koje su namijenjene vjernicima koji dolaze u grupama iz istog kućanstva/obitelji (npr. prvih par klupa).

U redu za pričest razmak od dva metra

Radi osiguravanja udaljenosti u anteroposteriornom smjeru, može se koristiti tek svaki drugi red klupa i treba označiti koje su klupe predviđene za vjernike a koje se ne mogu koristiti.

U redu za pričest treba održavati razmak od dva metra i smjer kretanja treba biti takav da se nakon pričesti ne vraća vjernik istim putem kojim je išao na pričest već da zaobiđe klupe i vrati se na svoje mjesto.
Opće preporuke:

Korištenje zaštitnih maski; Cijelo vrijeme boravka u crkvi (osobito za vrijeme govora i
pjevanja), vjernici trebaju nositi masku (osim u vrijeme pričesti).
Odustati od zbornog pjevanja.
Osobna higijena. Pri ulasku u crkvu, potrebno je dezinficirati ruke.
Izbjegavati fizički dodir (rukovanje i ljubljenje) pri čestitanju Božića.
Prije mise i nakon mise pridržavati se ograničenja vezanih uz fizički kontakt s osobama koje
nisu članovi kućanstva”, stoji u preporukama HZJZ-a.

Komentari