SLUČAJ MASON: Vrhovni sud ukinuo odluku o razrješenju Dražena Jelinića s dužnosti zamjenika glavne državne odvjetnice

Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Vrhovni sud Republike Hrvatske prihvatio je žalbu Dražena Jelenića, zamjenika glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske i ukinuo odluku Državnoodvjetničkog vijeća. Ukinuo je odluku kojom mu je izrečeno razrješenje od dužnosti.

Jeleniću se na teret stavljalo da je član udruge od ožujka 2018. godine što je nespojivo temeljenim načelima Etičkog kodeksa državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika te nespojivo s obnašanjem državnoodvjetničke dužnosti.

Teretilo ga se i da je član udruge bio i nakon što je postao glavni držani odvjetnik. U listopadu 2018. je postao član druge takve udruge te nastavio to biti i nakon što je razriješen dužnosti glavnog državnog odvjetnika. Teretilo ga se da je to prešućivao sve do objave u medijima te time doveo u pitanje neovisnost državnoodvjetničke organizacije i nanio štetu ugledu državnog odvjetništva zbog čega je razriješen dužnosti.

“Vrhovni sud smatra da odluka DOV-a ne sadrži pravilno obrazloženje pa je nije moguće ispitati. Stegovna odgovornost zamjenika glavne državne odvjetnice je povezana s članstvom u konkretnim udrugama, a ne odgovor na načelno pitanje dopuštenosti pripadnosti članstvu takvih i sličnih udruga. Obrazloženje prvostupanjske odluke sadrži samo razloge za ocjenu nespojivosti članstva u prvoj udruzi.

U odnosu na drugu udrugu, u odluci se ne navodi ni njezin naziv. To upućuje na to da u postupku uopće nije razjašnjeno o kojoj i o kakvoj udruzi je riječ. U obrazloženju odluke su potpuno izostali razlozi o tome zašto je članstvo i u toj drugoj udruzi nespojivo s obnašanjem državnoodvjetničke dužnosti. Te je razloge nužno navesti.

Okolnosti na kojima je DOV utemeljilo svoj zaključak ne predstavljaju krug indicija. Zaključak da se zamjenik glavne državne odvjetnice u listopadu 2018. učlanio u drugu udrugu je, za sada, bez valjane pravne osnove. Zbog toga je žalbu trebalo prihvatiti i odluku ukinuti te predmet vratiti na ponovni postupak”, obrazložio je Vrhovni sud.

Traže ponavljanje postupka

Dodaju da je u ponovljenom postupku potrebno utvrditi je li zamjenik glavne državne odvjetnice u listopadu 2018. doista postao član i druge udruge, a DOV potom treba izložiti razloge zašto smatraju da bi članstvo u drugoj udruzi također bilo nespojivo s obnašanjem državnoodvjetničke dužnosti.

“U ponovljenom će postupku DOV donijeti novu na zakonu utemeljenu odluku koju će pravilno i potpuno obrazložiti i pritom otkloniti uočene nedostatke. Izvest će do sada sve izvedene dokaze, a po potrebi i druge. Prilikom donošenja odluke vodit će računa o tome da u zapisniku o vijećanju i glasovanju bude jasno vidljivo koji su poimence članovi vijeća glasovali za odluku, a koji su članovi vijeća glasovali protiv odluke, odnosno je li odluka donesena jednoglasno.

U slučaju izdvojenog glasa člana vijeća (ili više njih), pisano obrazloženje izdvojenog glasa je potrebno priložiti pisanoj odluci koja se dostavlja strankama”, zaključuje Vrhovni sud.

Podjetimo, Jelenić je u velljači 2020. godine morao odstupiti s pozicije glavnog državnog odvjetnika nakon što se otkrilo da je član masonske lože. Postao je zamjenik glavnog državnog odvjetnika, a njegovo udaljavanje s dužnosti zatražila je glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj-Šipek. U prosincu 2021. razriješen je dužnosti, a pošto je odluka nepravomoćna, imao je pravo žalbe na Vrhovnom sudu.

 

Komentari