Prve novine na hrvatskom jeziku izašle 1806.

nsk.hr

Kraljski Dalmatin predstavljao je službene novine tadašnje francuske uprave u Dalmaciji. Bio je tiskan dvojezično i to na talijanskom i hrvatskom jeziku.

Na današnji dan 1806. izašle su prve novine na hrvatskom jeziku. Novine su bile u dvojezičnom obliku, s hrvatskim naslovom Kraljski Dalmatin (pisano u obliku Kraglski Dalmatin) i talijanskim naslovom Il Regio Dalmata. Sa subotom je datiran prvi broj, 12. srpnja 1806. godine, a bio je tiskan na osam listova. Tisak je obavljen u Zadru, u tiskari Antona Luigija Battare. Novine su tiskane dvostupačno, i to tako da je svaki od jezika bio u jednom stupcu

Kraljski Dalmatin predstavljao je službene novine francuske uprave koja je bila u Dalmaciji. Naime, Napoleonovoj je Francuskoj dodijeljeno pravo na Dalmaciju nakon pobjede kod Austerlitza 1895. godine i Mira u Požunu koji je nakon te bitke potpisan. Francuzi su efektivno vladali Dalmacijom od 1806. godine. Prvim civilnim upraviteljem Dalmacije pod francuskom vlasti postao je Vicko Dandolo, dok je vojnu upravu preuzeo general Auguste de Marmont. Marmont je kasnije postao i maršalom Francuskog Carstva, a dobio je i titulu vojvode od Dubrovnika (fr. Duc de Raguse). Kraljski Dalmatin izlazio je do 1810. godine, sve u svemu tijekom manje od četiri godine, piše Dnevno.hr.

 

Komentari