PROSVJED PROTIV DEVASTACIJE HIPODROMA I VELESAJMA!

FOTO: upravljanje sportskim objektima

Danas je Most NL objavio kako se protivi trenutnome GUP u kojemu se bitno mijenja vizura grada u korist projekta “Zagrebačkog Manhattana.”  Most je protiv Nacrta o izmjeni i dopuni GUP-a Grada Zagreba koji je, tvrde, protiv struke, javne participacije građana i zakonske procedure. Pozivaju na prosvjed na dan zasjedanja Zagrebačke skupštine 10. srpnja.

Saborski zastupnici te stranke Slaven Dobrović i Marko Sladoljev te arhitektica Sandra Bartulović na konferenciji za novinare pozvali su sve vijećnike Zagrebačke skupštine i gradskih četvrti da se odupru “samovoljnoj i štetnoj odluci te ne glasuju za Nacrt izmjene GUP-a kojim se na štetu građana gura privatni interes i uništava vrijedni prostor od javnog interesa”.

Dobrović je upozorio kako se uporno ignoriraju strukovne udruge arhitekata i urbanista,
isključuje participacija javnosti i ne poštuje se zakonska procedura.

 „Novi Nacrt GUP-a ima niz bitnih izmjena u odnosu na onaj iz 2017., jer na javnoj raspravi nisu bili prostori od javne važnosti poput Hipodroma, koji se štiti kao vrijedni krajolik, te Zagrebačkog velesajma i zato tražimo da ti prostori prođu javnu raspravu. Naime, za prostor Hipodroma je u Nacrtu navedno „zona tematskog parka i mješovite namjene“, a ne kao do sada „ozelenjeni prostor sporta i rekreacije.“

Za Velesajam se navodi zona mješovite i poslovne namjene, za razliku od dosadašnje samo poslovne. Smatraju kako to nije u redu te navode kako se sa postojećim GUP-om ne slažu u Društvu arhitekata Zagreba, Hrvatskoj komori arhitekata, Udruzi hrvatskih urbanista, Hrvatskom društvu krajobraznih arhitekata, te Arhitektonskom fakultetu.

Komentari